Miesiąc: wrzesień 2023

Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Już wkrótce odpowiedzi na te pytania uzyska 12 000 uczniów, którzy przystąpią do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”.
11 września 2023 r. rusza rekrutacja do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Do projektu mogą przystąpić szkoły podstawowe z sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Tematyka tegorocznej Lekcji dotyczy zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie dowiedzą się, co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobędą praktyczne wskazówki, co oni sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznają rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.
Przez zagadnienia związane ze skutkami zmian klimatycznych przeprowadzi uczniów Tomek Michniewicz – jeden z najbardziej znanych polskich podróżników. Uczniowie zdobędą wiedzę o klimacie oglądając film z jego udziałem, czytając komiks, który powstał specjalnie na potrzeby projektu, a także rozwiązując zadania w broszurach edukacyjnych.
Każda szkoła, która zgłosi się do akcji otrzyma pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych, a także upominki dla wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w akcji.
To jednak nie koniec atrakcji! Podsumowaniem Lekcji będzie konkurs „Projekt: klimat!”. Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego filmu o zmianach klimatu w okolicy i sposobach im przeciwdziałania. Na laureatów czekają cenne nagrody – 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla zwycięzców pierwszego miejsca, monitory interaktywne i laptopy dla szkół, karty upominkowe dla uczniów i opiekunów zespołu.
Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 11 września 2023 r. do wyczerpania puli miejsc poprzez stronę www.zgloszenielekcja.pl O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny a liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

O klimacie w szkołach Polski Wschodniej! Startuje kolejna edycja Lekcji o Funduszach Europejskich!

W miniony weekend mieszkańcy Gminy Suwałki uczestniczyli w dwóch eko piknikach zorganizowanych w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. W sobotę – 9 września piknik odbył się w Okuniowcu, zaś w niedzielę – 10 września w Potaszni przy remizie OSP. Na przybyłych gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez mieszkanki Gminy Suwałki. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że kolejny, ostatni już eko piknik odbędzie się 30 września 2023 r. w Sobolewie przy remizie OSP Sobolewo.

Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja

Kolejne Eko Pikniki za nami

Tym razem warsztat wytwarzania syropu z owoców czarnego bzu. Sezon grypowy za pasem, zatem zapraszamy 20 września do Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego po sprawdzoną recepturę na syrop, który m.in. wzmocni odporność.

Wypełniony formularz proszę przesyłać na adres mailowy: psg1@gmina.suwalki.pl

Formularz zgłoszeniowy.docx (26KB)

Zapraszamy na kolejny warsztat w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej stacji regazyfikacji gazu LNG z uwagi na konieczność zwiększenia możliwości magazynowanych LNG” realizowanego na działce ew. 8/6 w obrębie Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.10.2023.SR z dnia: 8 września 2023 roku

Obwieszczenie Nr PP.6730.34.2023.JM z dnia 01.09.2023r. owydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 1-8 instalacji fotowoltaicznych pn. Dubowo Drugie II o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania na działkach nr geod. 204/7 i 205/2 położonych w miejscowości Dubowo Drugie w gminie Suwałki.

Obwieszczenia PP.6730.34.2023.JM z dnia 01 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 229, 248, 251 w obrębie Korkliny w gminie Suwałki..

Obwieszczenie PP.6730.78.2022.ID z dnia 05 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu w msc. Kropiwne Stare”.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 4 września 2023 roku.

Z radością informujemy, że Fundacja Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki otrzymała dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej na zadanie pn. Wspomnienie o białych ułanach – upamiętnienie 2 Pułku Ułanów Grochowskich na ścianie Szkoły Podstawowej w Przebrodzie, patrona szkoły” w kwocie 20 000 tysięcy złotych w ramach programu „Mur, ale historia Wojska Polskiego”.
W ramach zadania powstanie mural z patronem na budynku Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, odbędzie się również szkolenie tematyczne z zakresu terenoznawstwa oraz orientacji w terenie dla uczniów. Zostanie zorganizowana wystawa edukacyjno- patriotyczna przedstawiająca historię 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Zadanie zakończy uroczyste odsłonięcie muralu oraz Akcja Przywrócić Pamięć Nazwiskom” polegająca na upamiętnieniu poległych żołnierzy  poprzez zapalenie 243 zniczy obelisku  ułanów na cmentarzu parafialnym.

Dofinansowanie zadania w ramach programu „Mur,ale historia Wojska Polskiego” Ministerstwa Obrony Narodowej

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101999B przez wieś Kropiwne Nowe, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2023.SR z dnia: 31 sierpnia 2023 roku

Przewiń do góry
Skip to content