Miesiąc: maj 2024

RodzajObwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek SPower Rusowo sp. Z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 221/2 obręb Sobolewo gm. Suwałki”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI UK.6220.6.2024.SR z dnia: 28 maja 2024 roku.

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowościach: Czerwony Folwark, Magdalenowo, Burdeniszki, Wigry w dniach od 23.05.2024r. do 27.05.2024r. w godzinach 14.00-20.00 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 23 maja 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowości Mała Huta w dniach od 23.05.2024r. do 27.05.2024r. w godzinach 08.00-14.00 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 22 maja 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Informujemy, że w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w związku z robotami budowlanymi na sieci wodociągowej, w miejscowości Sobolewo może wystąpić przerwa w dostawie wody w godz. 09.00-15.00.

Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu robót budowlanych i ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja – Przerwa w dostawie wody w m. Sobolewo

Informujemy, że w dniu 20.05.2024 r. (poniedziałek) w związku z awarią sieci wodociągowej, w miejscowościach Kuków Folwark i Bród Mały może wystąpić przerwa w dostawie wody.

              Jednocześnie przypominamy, że po usunięciu awarii i ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja – Przerwa w dostawie wody w m. Bród Mały, Kuków Folwark

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr LVII/615/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 108,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OBWIESZCZENIE PP. 6721.1.2.2024 (rozmiar pliku:35 KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 20 maja 2024 roku.

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr LVII/615/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałkiwraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

3_OBWIESZCZENIE PP. 6721.1.2.2024 (rozmiar pliku: 34KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 20 maja 2024 roku.

Przewiń do góry
Skip to content