Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 4 września 2023 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu w msc. Kropiwne Stare”.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 4 września 2023 roku.
Przewiń do góry
Skip to content