Miesiąc: czerwiec 2021

Gmina Suwałki od 2020 roku realizuje inwestycję polegająca na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi.
Rzeczowe efekty: Sala gimnastyczna – zaprojektowano jednonawową salę gimnastyczną o wymiarach wewnętrznych (w świetle): szerokość – 14,75 m, długość – 22,55 m.
Boiska sportowe:

 • piłka siatkowa – dł. 18,0 m, szer. 9,0 m (boisko standardowe, pełnowymiarowe)
 • badminton (3 szt.) – dł. 13,4 m, szer. 6,1 m (boisko standardowe, pełnowymiarowe)
 • piłka koszykowa – (boisko niestandardowe, niepełnowymiarowe)
 • piłka ręczna – (boisko niestandardowe, niepełnowymiarowe)

  Zaplecze sportowe:
  Na parterze, w części zaplecza sportowego, zaprojektowano węzły higieniczno – sanitarne z zespołami szatniowymi o chłonności 2×15 osób, ogólnodostępną toaletę dla osób niepełnosprawnych, pokój trenerski, magazyn sprzętu sportowego dostępny z sali gimnastycznej oraz pomieszczenie administracyjne, powiązane funkcjonalnie z sekretariatem w istniejącym budynku szkolnym. Projektowany układ i założenia komunikacji poziomej i pionowej umożliwia funkcjonale powiązanie istniejącego budynku szkoły z budynkiem projektowanym w obrębie każdej kondygnacji użytkowej budynków.
  Budynek sali gimnastycznej będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne pomieszczenia będą pozbawione barier architektonicznych. Na zewnątrz obiektu zaprojektowano dwa stanowiska postojowe przeznaczone do użytku osób niepełnosprawnych.
  Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 882 674,66 zł
  Całkowita wartość zadania: 2 647 771,70 zł
  Planuje się, że zakończenie finansowe zadania i oddanie budynku do użytku nastąpi do końca lipca 2021 r.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
W ramach programu: ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”
Zadanie: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

9 czerwca 2021 roku Gmina Suwałki podpisała umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki”. Dotacja przyznana przez samorząd województwa w wysokości 14920 zł  dotyczy realizacji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W ramach realizacji zadania Gmina Suwałki wyremontuje i wyposaży pomieszczenie w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe.

Niewykorzystywane z powodu jego niezadowalającego stanu pomieszczenie w piwnicy ośrodka zyska nowe oblicze i będzie udostępnione na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i integracyjne mieszkańców. Pomieszczenie zostanie także dostosowane do roli wystawienniczej, dzięki czemu zrodzi się możliwość organizacji wystaw o różnorodnej tematyce.

Na realizację przedsięwzięcia składają się następujące działania:

 1. Modernizacja – remont pomieszczenia w piwnicy budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury.
 2. Zakup i montaż systemu oświetleniowego.
 3. Zakup i montaż systemu wystawienniczego.
 4. Zakup 2 szaf do przechowywania sprzętu.

Dotacja Województwa Podlaskiego pokryje 50% kosztów zadania i wyniesie 14 920 złotych. Realizacja zadania potrwa do do 30 września 2021 roku.

Będzie nowa sala spotkań w Krzywem

„Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki” to zdanie realizowane z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 9 czerwca 2021 roku z Województwem Podlaskim.

W ramach realizacji zadania Gmina Suwałki wyremontuje i wyposaży pomieszczenie w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe.

Niewykorzystywane z powodu jego niezadowalającego stanu pomieszczenie w piwnicy ośrodka kultury zyska nowe oblicze i będzie udostępnione na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i integracyjne mieszkańców. Pomieszczenie zostanie dostosowane do roli wystawienniczej, dzięki czemu zrodzi się możliwość organizacji wystaw o różnorodnej tematyce.

Na realizację przedsięwzięcia składają się następujące składowe:

 1. Modernizacja – remont pomieszczenia w piwnicy budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury.
 2. Zakup systemu oświetleniowego.
 3. Zakup systemu wystawienniczego.
 4. Zakup 2 szaf do przechowywania sprzętu.

Dotacja Województwa Podlaskiego pokryje 50% kosztów zadania i wyniesie 14 920 złotych. Realizacja zadania potrwa do do 30 września 2021 roku.

Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywe, gm. Suwałki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego i turystycznego w msc. Krzywe, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Efekty projektu:

–  0,656 km sieci wodociągowej;
– 0,763 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowita wartość projektu: 436 002,65 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego: 238 494,00 zł.

Okres realizacji: kwiecień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywe, gm. Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content