Obwieszczenia PP.6730.34.2023.JM z dnia 01 września 2023 r.

Obwieszczenie Nr PP.6730.34.2023.JM z dnia 01.09.2023r. owydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 1-8 instalacji fotowoltaicznych pn. Dubowo Drugie II o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania na działkach nr geod. 204/7 i 205/2 położonych w miejscowości Dubowo Drugie w gminie Suwałki.

Obwieszczenia PP.6730.34.2023.JM z dnia 01 września 2023 r.
Przewiń do góry
Skip to content