Miesiąc: styczeń 2023

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?
Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Powrót do zdrowia- powrót do pracy

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach     podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3. Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);
  4. Zarządzenia Nr 483/23 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
    i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szanowni Państwo!

   Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  oraz punktów przedszkolnych odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017-2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli  oddział przedszkolny   zorganizowany w publicznej   szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje  wolnymi miejscami.  

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.    Od dnia 1 września 2023 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie  realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki
na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082                           z późn. zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3. Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca  2017 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
  4. Zarządzenia Nr 484/23 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2023/2024 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Sieć publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Suwałki.

Lp.NazwaSiedziba
1.Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak.
Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki
2.Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Starym Folwarku.
Stary Folwark 49 16-402 Suwałki
3.Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich    w Przebrodzie.Przebród 15 16-402 Suwałki
4.Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi
Nowa Wieś 40A 16-402 Suwałki
5.Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół                        „ Edukacja Razem”Poddubówek 17 16-402 Suwałki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

24 stycznia odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia Gminy Suwałki w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.
To właśnie w 1973 roku, decyzją ówczesnych władz centralnych, tak jak ponad dwa tysiące innych gmin, powstała Gmina Suwałki. Nowe jednostki zastąpiły istniejące wówczas gromady. Samorządność jaką znamy zaczęła się jednak w 1990 roku, po przemianach ustrojowych. Społecznościom lokalnym przekazano nie tylko prawo wyboru władz, ale też część majątku, prawo do własnych finansów i własnej administracji. Samorządność stworzyła warunki dla rozwoju małych przedsiębiorstw. Rozbudziła poczucie tożsamości lokalnej i dumy z przynależności do małej ojczyzny. Zmiany, jakie reforma przyniosła, nie byłyby możliwe bez aktywności środowisk lokalnych, zaangażowanych mieszkańców. To właśnie aktywność społeczna stała się siłą napędową samorządu. Dziś owoce zmian widać na każdym roku – drogi, szkoły, obiekty kultury, remizy OSP.
Z okazji jubileuszu władze Gminy Suwałki na czele z wójtem Zbigniewem Mackiewiczem i przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jerominem, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Suwałki, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata pracy.
Byli z nami między innymi Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Witold Kowalewski, starosta suwalski, Bogdan Dyjuk – radny województwa podlaskiego i wójtowie sąsiednich gmin.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, prelegentom, gospodarzom Archiwum Państwowego. Dodajmy, jak zapowiedział Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, uroczysta sesja to wstęp do obchodów. Samorząd będzie jeszcze nawiązywać do jubileuszu 50-lecia.

Relacje w mediach:

https://www.suwalki24.pl/article/1,gmina-suwalki-obchodzila-jubileusz-50-lecia-nalezy-do-najbogatszych-w-kraju-zdjecia

https://radio5.com.pl/2023/01/gmina-suwalki-obchodzi-50-lecie/

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/50-lecie-gminy-suwalki

https://podlaskie.eu/region/gmina-suwalki-swietowalo-swoje-50-lecie.html

Jubileusz 50-lecia Gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content