Autor: Marta Bienio

                                                                                 

Szanowni Przedsiębiorcy,
w dniu 02.05.2024 r. obsługa CEIDG w Urzędzie Gminy Suwałki będzie nieczynna.
Przypominam, że wszelkich czynności związanych z wpisem do CEIDG można dokonać w dowolnym urzędzie gminy/ miasta na terenie całego kraju lub on-line za pomocą portalu www.biznes .gov.pl (dotyczy osób, które posiadają podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany).

 

 

KOMUNIKAT dotyczący obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet I. Umiejętności; Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki;

Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej projektu

Akademia GOZ i Mapa dotacji.

W załączniku przesyłamy plakat informacyjny wraz z zaproszeniem na spotkanie on-line dotyczące Projektu. Będziemy wdzięczni za pomoc przy poinformowaniu Przedsiębiorców za pośrednictwem Państwa strony internetowej lub innych kanałów komunikacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 22 162 79 60 lub na adres e-mail; akademiagoz@adn.pl.

Zapraszamy do udziału w projekcie Akademia GOZ

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)

Wykonawca: MEGA-KOP Emilia Jankowska, ul. Leśna 14, 16-400 Suwałki

Podpisanie umowy: 30.11.2023 r. (umowa nr 28/ZP/2023)

Odbiór końcowy: 27.03.2024 r.

W ramach inwestycji wybudowano drogę dla pieszych o łącznej długości ok. 490 m i szerokości 1,5-2,3 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem, a także uzupełniono brak masy bitumicznej pomiędzy istniejącym asfaltem a nowo wybudowanym chodnikiem.

Całkowita wartość inwestycji: 717 680,94 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 205 280,00 zł brutto (wg umowy 50G/BRD/RFRD/2023)

Fundusz Rozwoju Dróg- EDYCJA 2023

W piątek, 19.04.2024 r. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi świętowała Dzień Ziemi. Celem tej akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i uświadomienie wszystkim, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.
Uczniowie są świadomi, że o Ziemię należy dbać oszczędzając energię elektryczną, wodę oraz segregując śmieci i szanując środowisko naturalne. Dzieci czynnie włączyły się w obchody tego dnia sprzątając okoliczne tereny.
Po ciężkiej pracy czekała na nie nagroda: ognisko, kiełbaski i zabawy prowadzone przez animatorów. Na szczęście pogoda dopisała.
Dziękujemy za przepiękną inicjatywę: Kat-Auto Recykling Skup Katalizatorów złomu metali kolorowych i PIU – Centrum Aktywności i Arteterapii.

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

19 kwietnia 2024 roku Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki wręczył ośmiu parom medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To odznaczenia dla osób, które przeżyły razem pięćdziesiąt lat. Uroczystość, tak jak przed rokiem, miała miejsce w Gawrych Rudzie, bo z miejscowej parafii pochodziło najwięcej odznaczonych małżeństw. Całość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza Klemensa Litwina, proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w miejscowym kościele. Po niej było okolicznościowe spotkanie, życzenia, kwiaty, upominki i gratulacje i krótki występ muzyczny. W wydarzeniu uczestniczyli również radni Agnieszka Staniszewska i Mariusz Józefowicz, a jedną z odznaczonych osób była wieloletnia gminna radna Jolanta Sztelmer. Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki składając Jubilatom gratulacje, dziękował za piękne świadectwo, jakie dają następnym pokoleniom. Warto dodać, że medale przyznano w sumie 12 parom, ale z różnych względów część osób nie mogła dotrzeć na uroczystość.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat i znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na chorobę pneumokokową mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom szczepionką
Prevenar 13, finansowanych ze środków NFZ.
Choroba pneumokokowa to choroba wywołana przez bakterie – dwoinki zapalenia płuc, zwane potocznie pneumokokami, które osiedlają się w nosie oraz gardle i powodują groźne dla zdrowia a nawet życia choroby. Najczęściej wywołują one choroby dróg oddechowych (zapalenie gardła, zatok, oskrzeli i płuc), zapalenie ucha środkowego, czy opon mózgowo-rdzeniowych. Są one szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci oraz seniorów. Wśród grup ryzyka są również osoby z zaburzeniami odporności oraz cierpiące na choroby przewlekłe.
Szczegółowy wykaz grup ryzyka obejmuje osoby z:
• przewlekłą chorobą serca,
• przewlekłą chorobą wątroby,
• przewlekłą chorobą płuc,
• cukrzycą,
• implantem ślimakowym,
• wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
• wrodzoną lub nabytą asplenią,
• niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami,
• przewlekłą niewydolnością nerek,
• wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,
• uogólnioną chorobą nowotworową,
• zakażeniem wirusem HIV,
• chorobą Hodgkina,
• jatrogenną immunosupresją,
• białaczką,
• szpiczakiem mnogim,
• przeszczepem narządu litego.
Aby skorzystać z bezpłatnego szczepienia finansowanego przez NFZ należy:
• zgłosić się do lekarza, który wypisze receptę na refundowaną szczepionkę,
• odebrać szczepionkę w aptece (bezpłatnie),
• umówić się na podanie szczepionki.
Szczepienie odbywa się jedną dawką. Nie ma konieczności powtarzania szczepienia co roku, tak jak w przypadku grypy. Może być ono wykonane podczas jednej wizyty razem ze szczepieniem przeciw grypie.
Materiały edukacyjne są dla Państwa bezpłatnie dostępne na stronie: https://www.pneumokokowezapaleniepluc.pl

 

 

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów

Gmina Suwałki serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI oraz klas ,,0”:

  1. Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
  2. Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
  3. Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
  4. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku

do rekrutacji w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w czterech szkołach podstawowych Gminy Suwałki”.

Uwaga: projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 60 minut na terenie szkoły w okresie:                          01 maja – 20 grudnia 2024 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia  prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu złożenia Deklaracji uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2024 r.

Kryteria rekrutacji:

  • uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,
  • uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;
  • pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Uwaga! Pierwszeństwo przysługuje uczniom spełniającym kryterium określone w pkt 1.

 

Zapraszamy do zapisów na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Przewiń do góry
Skip to content