Miesiąc: sierpień 2023

                                                                                                                                                                                                                   Suwałki, dnia 30 sierpnia 2023 r.
PSG. 4462.13.2023.WJ

                                                                    OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 na formularzu zgodnym z załączonym wzorem.
Wnioski są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pok. nr 116 piętro I lub pod linkiem: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116 piętro I, w terminie od 1 września do 15 września 2023 r. w godz. od 8.30 do godz. 14.30.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).
Obliczanie dochodu miesięcznego z gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

                                                                                                                                                                                 Krzysztof Andrzej Gwaj

                                                                                                                                                                                               /-/

                                                                                                                                                                         Zastępca Wójta Gminy Suwałki

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

W niedzielę 27 sierpnia 2023 r. na plaży gminnej w Małej Hucie odbył się piąty piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Hucie. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że następne pikniki odbędą się:
09.09.2023 r.– Okuniowiec
10.09.2023 r. – Potasznia
30.08.2023 r. – Sobolewo

Serdecznie Zapraszamy!

Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Małej Hucie
Źródło: Urząd Gminy Suwałki

Eko Piknik w Małej Hucie

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. w Żylinach odbył się czwarty piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Piknik był częścią Dożynek Gminy Suwałki przez co jeszcze więcej osób mogła dowiedzieć się o odnawialnych źródeł energii. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód. Uczestnicy mogli posmakować również lokalnych przysmaków.
W tym dniu odbyło się również podsumowanie II etapu konkursu plastycznego pn. ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagroda, a pozostali uczestnicy etapu II dyplomy i nagrody pocieszenia.
Przypominamy, że już 27 sierpnia 2023 (niedziela) na plaży w Małej Hucie odbędzie się piąty piknik ekologiczny.
Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Żylinach

Eko Piknik w Żylinach

Drodzy Mieszkańcy Gminy Suwałki!

Miło mi poinformować, że gotowy jest projekt rozszerzonej monografii dotyczącej gminy Suwałki pod tytułem Dzieje gminy Suwałki  Ludzie i miejsca autorstwa Tomasza Naruszewicza.

W związku z powyższym zwracamy się do Was, Naszych Mieszkańców, o zapoznanie się z przedstawionym projektem i komentarz bądź uwagi do opracowania.

Projekt publikacji będzie wyłożony w holu sekretariatu Urzędu Gminy Suwałki w terminie do 30 września 2023 roku.

                                                                                                                                                                    Zbigniew Mackiewicz

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Suwałki

Projekt monografii „Dzieje gminy Suwałki- Ludzie i miejsca”

W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku rolnicy gminy Suwałki obchodzili święto plonów. Dożynki rozpoczęła o godzinie 14.00 msza święta w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, następnie przedstawiciele sołectw gminy Suwałki przemaszerowali z wieńcami dożynkowymi we wspólnym korowodzie, którzy poprowadzili starostowie dożynek Anna i Łukasz Chomicz z Korklin. W barwnym korowodzie zaprezentowało się 14 sołectw. Każde sołectwo w podziękowaniu otrzymało kosz upominkowy.W konkursie na najładniejsze stoisko dożynkowe wzięło udział siedem sołectw. Konkurs polegał na ocenie stoiska pod względem kreatywności, wyglądu stoiska, zgodności z tradycją  dożynkową. Nagrodę główną, czyli 3000 tysiące złotych zdobyły Osinki. Pozostałe sołectwa  otrzymały bony o wartości 500 złotych.

Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” :

  • w kategroii Tradycyjny Wieniec Dożynkowy otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” z Sobolewa, otrzymało nagordę  w kwocie  1 500 złotych, pozostałe dwa sołectwa zostały wyróżnione bonem o wartości 500 złotych.
  • w kategroii Dowolny wieniec Dożynkowy nagrodę głowną zdobyła Mała Huta, nagordzeni zostali kwotą 1 500 złotych, pozostałe osiem sołectw otrzyamło bony w kwocie 500 zł. 

Do Turnieju Wsi zgłosili się przedstawiciele sześciu sołectw.

Wyniki turnieju:

I miejsce- Sobolewo – nagroda ww kwocie 800 złotych

II miejsce- Krzywe – nagroda w kwocie 600 złotych

III miejsce Niemcowizna – nagroda w kwocie 400 złotych

Wyróznienia: Osinki oraz Mała Huta.

Po uroczystym otwarciu dożynek przez Zbigniewa Mackiewicza, wójta gminy Suwałki, miała miejsce część artystyczna w wykonaniu zespołów Wigranie ze Starego Folwarku, Ance Kamance, Red Bend, Sonus, Bagatela i Teatru „Zamanionego” oraz zespołu Szyjemy. Gwiazdą wieczoru był zespół Mister Night. Po występach odbyła się  dyskoteka pod gwiazdami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom wsi, uczestnikom konkursów, przybyłym gościom oraz osobom, które swoją obecnością uświetniły obchody dożynek.

Podczas dożynek odbył się również kolejny piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne,
zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód.  Miało miejsce podsumowanie II etapu konkursu plastycznego pn. ” ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”.

Laureaci w kategorii wiekowej klasy I-IV:

I miejsce – Oliwia Mikłaszewicz

II miejsce – Magda Chomicz

III miejsce- Maria Mackiewicz

Laureaci w kategroii wiekowej klasy V-VIII:

I miejsce – Lena Sitko

II miejsce- Cezary Cichocki

III miejsce Nina Rukść

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

Zwycięzcom gratulujemy!

Fotorelacja poniżej:

.

Dożynki Gminy Suwałki w Żylinach

Przewiń do góry
Skip to content