Obwieszczenie BUM.6220.13.2023.SR z dnia: 31 sierpnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101999B przez wieś Kropiwne Nowe, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2023.SR z dnia: 31 sierpnia 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content