Obwieszczenie BUM.6220.10.2023.SR z dnia: 8 września 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej stacji regazyfikacji gazu LNG z uwagi na konieczność zwiększenia możliwości magazynowanych LNG” realizowanego na działce ew. 8/6 w obrębie Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.10.2023.SR z dnia: 8 września 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content