Miesiąc: kwiecień 2024

                                                                                 

Szanowni Przedsiębiorcy,
w dniu 02.05.2024 r. obsługa CEIDG w Urzędzie Gminy Suwałki będzie nieczynna.
Przypominam, że wszelkich czynności związanych z wpisem do CEIDG można dokonać w dowolnym urzędzie gminy/ miasta na terenie całego kraju lub on-line za pomocą portalu www.biznes .gov.pl (dotyczy osób, które posiadają podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany).

 

 

KOMUNIKAT dotyczący obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Czarnakowizna, Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 7 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.(włącznie), Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

OBWIESZCZENIE BIP II (format pliku: doc, rozmiar pliku: 38KB)

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

(podając jak najwięcej szczegółów dotyczących lokalizacji)
 
· awarie oświetlenia ulicznego;
 
· nieprawidłowe lub brak oznakowania ulicznego;
 
· ubytki w nawierzchni jezdni;
 
· inne nieprawidłowości w pasie drogowym.
 
Urząd Gminy Suwałki – Referat ds. Usług Komunalnych; e-mail:
 
tel. 87 565 93 52
 
Uwaga: adres e-mail służy wyłącznie do przyjęcia zgłoszenia, na żadne
pytania, odpowiedzi nie będą udzielane.

ZGŁOŚ NAM NIEZWŁOCZNIE JEŻELI ZAUWAŻYSZ  NA DROGACH GMINNYCH

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet I. Umiejętności; Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki;

Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej projektu

Akademia GOZ i Mapa dotacji.

W załączniku przesyłamy plakat informacyjny wraz z zaproszeniem na spotkanie on-line dotyczące Projektu. Będziemy wdzięczni za pomoc przy poinformowaniu Przedsiębiorców za pośrednictwem Państwa strony internetowej lub innych kanałów komunikacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 22 162 79 60 lub na adres e-mail; akademiagoz@adn.pl.

Zapraszamy do udziału w projekcie Akademia GOZ

Informujemy, że w dniu 26.04.2024 r. (piątek) w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w miejscowości Krzywe może wystąpić przerwa w dostawie wody w godz. 09.00-13.00.

Jednocześnie przypominamy, że po usunięciu awarii i ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Przepraszamy za utrudnienie.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja-Przerwa w dostawie wody w m. Krzywe

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowości: Bród Stary i Bród Nowy w dniu 25.04.2024 r. będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenie karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 24 kwietnia 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Informujemy, że w dniu 24.04.2024 r. (środa) od godziny 9:00 do godziny 15:00 nastąpi usuwanie awarii sieci wodociągowej. W związku z tym będzie przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowościach Dubowo Drugie, Poddubówek, Wychodne, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Kuków, Zielone Drugie, Wasilczyki, Niemcowizna, Kropiwne Stare, Żyliny, Kropiwne Nowe, Białe.

Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja-Przerwa w dostawie wody w m. Dubowo Drugie, Poddubówek, Wychodne, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Kuków, Zielone Drugie, Wasilczyki, Niemcowizna, Kropiwne Stare, Żyliny, Kropiwne Nowe, Białe.Informacja-Przerwa w dostawie wody w m.

Informacja-Przerwa w dostawie wody w m. Osowa, Czarnakowizna.

Informujemy, że w dniu 23.04.2024 r. (środa) nastąpiła awaria sieci wodociągowej. W związku z tym w miejscowościach: Osowa i Czarnakowizna może wystąpić przerwa w dostawie wody w godz. 12.00-15.00.

Jednocześnie przypominamy, że po usunięciu awarii i ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja-Przerwa w dostawie wody w m. Osowa, Czarnakowizna.

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)

Wykonawca: MEGA-KOP Emilia Jankowska, ul. Leśna 14, 16-400 Suwałki

Podpisanie umowy: 30.11.2023 r. (umowa nr 28/ZP/2023)

Odbiór końcowy: 27.03.2024 r.

W ramach inwestycji wybudowano drogę dla pieszych o łącznej długości ok. 490 m i szerokości 1,5-2,3 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem, a także uzupełniono brak masy bitumicznej pomiędzy istniejącym asfaltem a nowo wybudowanym chodnikiem.

Całkowita wartość inwestycji: 717 680,94 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 205 280,00 zł brutto (wg umowy 50G/BRD/RFRD/2023)

Fundusz Rozwoju Dróg- EDYCJA 2023

Przewiń do góry
Skip to content