Planowanie Przestrzenne

W dziale PLANOWANIE PRZESTRZENNE  znajdują się informacje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyłożenia do publicznego wglądu.

Zawarte są tu również  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wnioski do pobrania.

Aby uzyskać więcej informacji, należy wybrać odpowiednią zakładkę z listy po lewej stronie ekranu.

Przewiń do góry
Skip to content