Obwieszczenie PP.6730.78.2022.ID z dnia 05 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 229, 248, 251 w obrębie Korkliny w gminie Suwałki..

Obwieszczenie PP.6730.78.2022.ID z dnia 05 września 2023 r.
Przewiń do góry
Skip to content