Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach – Janusz Bałtrukanis
Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach – Karol Radzewicz

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
czynny od poniedziałku do piątku

w godz. poniedziałek 8.00.-16.00,
wtorek – piątek 7.30-15.30

16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45
pok. 115 lub 116

tel.: 87 565 93 43 lub 87 565 93 42

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z alkoholem i narkotykami i ich pochodnymi uzależnieniami bezpośrednio dotyczących osób oraz ich rodzin .
Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
– dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
– propagowanie zdrowego stylu życia
– rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
– uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.

Przewiń do góry
Skip to content