Miesiąc: czerwiec 2020

W dniu 10 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”. Realizacja operacji będzie dofinansowana w kwocie: 260 697,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę: 510 717,00 zł.

Głównym celem operacji jest utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Sobolewo w celu udostępniania mieszkańcom Gminy Suwałki infrastruktury do produkcji/ przetwórstwa produktów rolnych.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Sobolewo w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy OSP. Podstawowym rezultatem operacji będzie wybudowanie do końca 2020 roku nowoczesnego budynku inkubatora, a następnie wyposażenie budynku w 2021 r. w nowoczesne technologie i sprzęt. W ramach działalności inkubatora będą funkcjonowały niżej wymienione linie produkcyjne:

  1. linia do produkcji olejów zimnotłoczonych;
  2. linia do produkcji syropów, dżemów i konfitur, itp.;
  3. linia do produkcji mącznej;
  4. linia produkcyjna do suszenia ziół, owoców i warzyw.

Zakłada się, ze z bogatej oferty inkubatora korzystać będą mieszkańcy Gminy Suwałki oraz turyści odwiedzający region, ponosząc jedynie koszt zużytych mediów do przeprowadzonego procesu technologicznego.

Warto podkreślić, iż  utworzony w ramach operacji inkubator przetwórstwa lokalnego będzie jedynym takim obiektem w regionie zarządzanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Zakończenie operacji i udostępnienie inkubatora do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2021 r.

kogotypy prow

,,Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”

Przewiń do góry
Skip to content