4 czerwca 2023 roku Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie świętowała dzień swojego patrona. Była msza święta, wizyta delegacji przy grobach ułanów i rodzinny festyn. Szkołę odwiedzili żołnierze 2. Batalionu Czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, spadkobiercy 2. Pułku i przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich. Za kultywowanie ułańskich tradycji i pamięć o bohaterach dziękował żołnierzom, stowarzyszeniu oraz społeczności szkolnej Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.
Dodajmy, że społeczność szkolna przykłada dużą wagę do pamięci o poległych ułanach. Co roku, 1 listopada uczniowie zapalają 243 zniczy przy pomniku poświęconym ułanom na cmentarzu parafialnym w Suwałkach.

Dzień patrona Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

24 maja 2023 roku odbyły się pilotażowe warsztaty tworzenia naturalnych syropów z pokrzyw i pędów sosny w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie. Zajęcia przeprowadziła Małgorzata Dojnikowska, sołtys Sobolewa. Inicjatywa spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem, że jutro odbędzie się drugie takie spotkanie.

Dziękujemy uczestnikom za udział.

Pierwsze warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie

Rozpoczyna się kolejna X edycja profilaktycznego konkursu filmowego PROSTO ZE SZKOŁY, którego organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, a także Urząd Gminy Suwałki, Urząd Miasta Suwałki, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Straż Miejska w Suwałkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Cinema Lumiere w Suwałkach oraz Plaza w Suwałkach.

Celem konkursu jest m.in. :

1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających, atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy.

3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.

4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.

5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych, którzy przygotują materiał filmowy, na temat określonych w regulaminie zagadnień.Poprzez udział w konkursie młodzież będzie mogła ukazać swoje spojrzenia na współczesne zagrożenia i właściwe podstawy wobec nich. Wrażliwość młodych ludzi pozwoli poznać ich stosunek do negatywnych zjawisk i ukazać punkt widzenia problemu oczami osób, których te zagrożenia mogą dotknąć.

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia! Proszę zwrócić uwagę na jakość zgłaszanych materiałów filmowych, szczególnie pod względem obrazu i dźwięku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Regulamin i kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu w załączniku.

Wójt Gminy Suwałki

/-/

Zbigniew Mackiewicz

X edycja profilaktycznego konkursu filmowego „PROSTO ZE SZKOŁY”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej:
Webinarium CEDUR Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 18 maja 2023 r. (10:00-14:10).
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18
Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego
i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.
Webinarium CEDUR Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18
Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej
i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
W celu uczestnictwa w webinariach niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniach uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości
z zaproszeniem na spotkanie. Formularz zgłoszeniowy na każde spotkanie będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
Udział w webinariach jest bezpłatny.

Zapraszamy seniorów na webinaria

8 maja 2023 roku Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Pomoc finansowa z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 200 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś i Okuniowiec o łącznej długości 1,1 km.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 roku.

Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego

W Kukowie przy drodze wojewódzkiej 653 na prośbę mieszkańców gminy oraz Polskiego Związku Działkowców OAZA ustawiliśmy wiatę przystankową. Dzięki temu użytkownicy, w tym wracający z ogródków działkowych w oczekiwaniu na autobus będą mogli schronić się przed słońcem lub deszczem.

Mamy nadzieję, że nowo zamontowana infrastruktura posłuży na lata. Prosimy o reagowanie na jakiekolwiek próby niszczenia.

Wiata przystankowa w Kukowie

W dniu 8 maja 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”.
W ramach projektu zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne plac gminny w msc. Sobolewo, zlokalizowany bezpośrednio przy rzece Czarna Hańcza. Działania projektowe obejmują zakup i montaż: zadaszonego ławostołu, ławek (6 szt.), lamp solarnych (3 szt.), budowę miejsca na ognisko tzw. palenisko oraz montaż skrzynki elektrycznej umożliwiającej m.in. organizację wydarzeń z użyciem sprzętu nagłośnieniowego/ scenicznego i oświetleniowego bez konieczności wynajmu agregatu prądotwórczego.

Z efektów realizacji projektu korzystać będzie głównie lokalna społeczność, zarówno dzieci jak i dorośli oraz turyści uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, organizowanych na zagospodarowanym w ramach niniejszego zadania placu.

Całkowita wartość projektu: 68 500,00
Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 38 500,00 zł

Zadanie ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo

Przewiń do góry
Skip to content