Autor: administrator

Zbigniew Mackiewicz Wójt Gminy Suwałki i Marek Jeromin Przewodniczący Rady Gminy Suwałki w imieniu samorządu Gminy Suwałki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach święta plonów „DOŻYNKI GMINY SUWAŁKI 2023”, które odbędą się, 20 sierpnia 2023 r. w Żylinach przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej.

PROGRAM:
14.00 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W ŻYLINACH
14.45 – KOROWÓD SOŁECTW
15.00 – UROCZYSTE OTWARCIE DOŻYNEK GMINNYCH,
15.30 – PROGRAM ARTYSTYCZNY W WYKONANIU ZESPOŁÓW Z GMINY SUWAŁKI Zespół Wigranie ze Starego Folwarku, Zespół Ance Kamance, Zespół Red Bend, Zespół Sonus, Zespół Bagatela, Teatr „Zamaniony,
18.15 – KONCERT ZESPOŁU „SZYJEMY”
19.00 – KONCERT ZESPOŁU „MISTER NIGHT”20.30 – DYSKOTEKA „POD GWIAZDAMI” DJ SŁOMA

W trakcie uroczystości:
– strefa edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych
– turniej sołectw
– konkursy: wieńców dożynkowych, na najładniejsze stoisko promocyjne sołectwa, konkurs plastyczny: ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”,
– kiermasz produktów lokalnych
– animacje dla dzieci

Dożynki Gminy Suwałki 2023

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Suwałki z dnia 09 marca 2023 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr geod. 95, 96, 91/2, 103, 91/1, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 94/3, 98, 93, 101, 51/2, 97, 52, 51/1, 49, 50, 47, 48, 45/2, 45/1, 46/3, 46/2, 46/1, 44/1, 44/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 36, 35, 34, 33, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 20/59, 20/58, 29/15, 29/14, 20/25, 20/24, 20/23, 20/22, 20/21, 20/20, 20/18, 20/17, 20/16, 20/15, 20/14, 20/13, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 29/8, 29/3, 29/2, 29/1, 22/5, 22/3, 29/7, 29/6, 22/2, 29/5, 22/1, 28, 27, 22/18, 26, 25, 24, 23, 100, 22/13, 22/10, 22/16, 22/17, 89, 90, 88, 98, 82/1, 82/2, 81, 79/9, 79/8, 79/7, 79/3, 79/2, 78, 69, 70, 63/2, 63/1, 62, 61, 56/2, 58/4, 58/5, 58/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/15, 29/17, 29/16, 20/38, 20/32, 1/2, 22/12, 22/18, 29/18, 29/19, 20/40, 43, 46/3, 68, 71, 72, 73, 99 położonych w miejscowości Piertanie oraz na działkach nr geod. 33/3, 102, 112/3, 112/4, 112/1, 265, 119, 24/3, 24/4, 24/1, 25/1, 26, 28, 120/3, 120/4, 120/2, 29, 30, 31 położonych w miejscowości Tartak w gminie Suwałki.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

Obwieszczenie PP.PP.6733.2.2023.JM z dnia 26 lipca 2023 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Przyjazna wieś, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.
Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:
• Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
• Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
• Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:
• Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
• Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
• Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:
https://ksow.pl/przyjazna-wies

Konkurs „Przyjazna Wieś”

9 lipca 2023 roku Zespół Śpiewaczy Wigranie ze Starego Folwarku świętował swoje 20-lecie w Wigrach. Z tej okazji Panie dały koncert w ogrodach klasztoru wigierskiego. Były życzenia, kwiaty, upominki i jubileuszowy tort. Kolejnych lat radosnego śpiewania i sukcesów życzyli Jubilatkom Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, Marek Jeromin, przewodniczący Rady Gminy oraz Tadeusz Chołko, były wójt gminy, który przybliżył historię powstania grupy. Z życzeniami przybyli też Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego, Artur Łuniewski, wicestarosta suwalski, ksiądz Jacek Nogowski proboszcz parafii wigierskiej, zaprzyjaźnione zespoły Jezioranki i Szuwarki z Wiżajn oraz radni gminni i sołtysi. Powstały w 2003 roku Zespół, któremu przewodzi Anna Szafranowska tworzy osiem Pań. W sumie przed dwie dekady w grupie śpiewało ponad 20 osób, kobiet i mężczyzn. Dwudziestoletnie Wigranie to szereg koncertów w regionie, Polsce i na Litwie, to występy i nagrody na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, udział w programach telewizyjnych, wydana płyta i teledyski, to przede wszystkim kultywowanie starych pieśni Suwalszczyzny, krzewienie gwary i obyczajów, za co Jubilatkom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „Wigranie”

W sobotę 1 lipca 2023 r. na plaży przy pomostach Gminy Suwałki w Gawrych Rudzie odbył się drugi piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,GAWRYSZKI”. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że już 15 lipca 2023 (sobota) odbędzie trzeci piknik ekologiczny, tym razem w Starym Folwarku (plac gminny).
Serdecznie Zapraszamy!

Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Gawrych Rudzie

Źródło: Urząd Gminy Suwałki

Eko Piknik w Gawrych Rudzie

Przewiń do góry
Skip to content