Informacje i wzory dokumentów dla uczestników projektu pn. „Zielona Gmina IV

W związku z realizacją projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającego na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, Gmina Suwałki udostępnia materiały pomocnicze i wzory dokumentów umożliwiające uczestnikom projektu prawidłową realizację inwestycji.

Wykaz dokumentów znajdujących się w plikach do pobrania :

  1. Informacja dla Grantobiorców – poradnik „krok po kroku”
  2. Regulamin naboru uczestników do udziału w projekcie – dokument zawiera zasady udziału w projekcie oraz obowiązujące wzory dokumentów.
  3. Formularz zapytania ofertowego dla potencjalnych wykonawców instalacji.
  4. Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej .
  5. Przykładowy wzór umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  6. Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego i wyboru wykonawcy.
  7. Wniosek o wypłatę grantu – wzór.
  8. Pełnomocnictwo na powierzenie grantu.
  9. Karta informująca o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku – wzór dokumentu obowiązujący w okresie trwałości projektu.
Projekt pn.„Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” jest dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Informacje i wzory dokumentów dla uczestników projektu pn. „Zielona Gmina IV
Przewiń do góry
Skip to content