Instalacja „RzeczyViste”

Instalacja „RzeczyViste” zagości w Suwałkach
Niedziela, 25 września 2022 r., godz. 10.00 – 16.00, Plac im. Marii Konopnickiej

Przedmioty codziennego użytku, rodzinne fotografie, czy zabawki – między innymi takie rzeczy będzie można zobaczyć w niedzielę 25 września na Placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w ramach instalacji „RzeczyViste”, przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru.

„RzeczyViste” to instalacja, która ma na celu zwrócenie uwagi na losy obywateli Polski deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Przez swoją niezwykłą formę ma odbiorców zaintrygować i zaskoczyć. Jest metaforą otwartej walizki. Przedstawione w niej przedmioty zostały tak dobrane, by odpowiadały tym, które towarzyszyły osobom deportowanym na Sybir. Przed każdym z przedmiotów znajduje się czarna lub biała płytka z krótkim opisem losów jego właściciela. Zawarto na niej podstawowe informacje o deportowanym: imię, wiek oraz miejsce zsyłki.

Autorką instalacji jest Karolina Mosiej–Zambrano. Opracowanie merytoryczne przygotował Paweł Kalisz.

Instalację można było do tej pory oglądać m.in. w Poznaniu, Lublinie, Białowieży, Supraślu czy Białymstoku.

Miasto i Gmina Suwałki zacieśniają współpracę

Pieniądze dedykowane na tzw. związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Miasta i Gminy Suwałki znajdą się w puli środków finansowych z nowej perspektywy Unii Europejskiej. 2 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie międzygminne dotyczące utworzenia pomiędzy Miastem i Gminą Suwałki Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

“Stworzymy nową wspólną wizję rozwoju Miasta i Gminy Suwałki. ZIT-y w Polsce realizowane są od lat. Nam się to udaje po raz pierwszy. To był nasz cel, który w końcu udaje się osiągnąć dzięki temu, że władze województwa dały nam zielone światło na takie działanie” – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – “Znajdziemy pomysł na wspólne projekty i rozwój. Związki pomiędzy Miastem i Gminą są bardzo silne” – dodał Czesław Renkiewicz.

“Jako Gmina współpracujemy ściśle z Miastem. To w mieście pracują nasi mieszkańcy, a także uczą się dzieci. Na terenie gminnych terenów odpoczywają mieszkańcy Miasta. Cieszę się, że dzięki ZIT otrzymamy pieniądze, które będą dedykowane tylko dla nas i to my zdecydujemy na co je przeznaczyć” – podkreślił Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki.

Strategia rozwoju lokalnego, którą w porozumieniu stworzą Gmina i Miasto zostanie opracowana przez ekspertów. Wcześniej zorganizowane będą szerokie konsultacje społeczne i badanie opinii mieszkańców. Ale już teraz obie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzą co chcą zrealizować dzięki pieniądzom z ZIT. Obu samorządom zależy aby to były farmy fotowoltaiczne, granty na instalacje solarne dla mieszkańców, autobusy zeroemisyjne, ścieżki rowerowe łączące gminę i miasto, infrastruktura drogowa i oświatowa. Na terenie gminy chcielibyśmy aby powstały stacje systemu SUWER na terenie gminy, uliczne oświetlenie LED oraz infrastruktura wodno – kanalizacyjna.

Oprócz środków dedykowanych na ZIT, oba samorządy będą mogły brać udział w otwartych konkursach i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

W spotkaniu oprócz Prezydenta Suwałk i Wójta Gminy Suwałki udział wzięli: Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy Suwałki, Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałki.

źródło: UM Suwałki

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w gminie

1 czerwca 2022 roku Gmina Suwałki z szesnastoma podlaskimi samorządami założyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Podpisany w Łapach akt notarialny powołał do życia pierwszą w Podlaskiem spółkę realizującą budownictwo społeczne czyli budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Wspólnikami – założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie obok Gminy Suwałki zostały następujące samorządy: Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dzięki tej inicjatywie samorząd otrzyma dofinansowanie na budowę bloku mieszkalnego w Zielonym Kamedulskim. W planach jest budynek liczący 16 mieszkań. Lokale powstaną z myślą o osobach, które nie mają zdolności kredytowej lub środków na wkład własny na zakup nieruchomości, ale stać je na opłatę czynszu, która w perspektywie pozwoli na wykup nieruchomości.

Udział w SIM zapewni dofinansowanie z Rządowego Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o Krajowym Zasobie Nieruchomości pod linkiem.

Założyciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Dofinansowanie do budowy drogi z Lasów Państwowych

2 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Suwałki i Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki zawarli umowę w sprawie dofinansowania realizowanej przez Gminę Suwałki budowy drogi przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Kuków Folwark – Korkliny. W efekcie Nadleśnictwo Suwałki przekaże na potrzeby realizacji gminnej inwestycji kwotę 100 tysięcy złotych.

Dofinansowanie Lasów Państwowych ma swoje uzasadnienie z uwagi na fakt, iż nowo powstające drogi są intensywnie wykorzystywane przez pojazdy świadczące usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Inwestycja o wartości 3,68 mln złotych realizowana jest z 50% udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia inwestycji określony umową mija 5 lipca br.

Transgraniczny rajd rowerowy w gminie Suwałki

logo programu Interreg

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbył się transgraniczny rajd rowerowy w ramach polsko-litewskiej współpracy Gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego z Litwy. Wydarzenie było kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”, nr LT-PL-5R-384. 

Udział w rajdzie wzięło 25 osób, w tym 10 osób  z Litwy i 15 osób z Polski. Mimo, że pogoda nie zachęcała do rowerowych podróży grupa podjęła wyzwanie, w efekcie którego partnerzy z Litwy mogli poznać atrakcyjne turystycznie miejsca w Gminie Suwałki. Trasa rowerowa przebiegała szlakiem Green Velo, a następnie ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego. Leśne krajobrazy i nadwigierskie miejscowości zachwyciły rowerzystów. Ostatecznie uczestnicy zakończyli rajd z uśmiechem na twarzach.

Oprócz rowerowej eskapady uczestnicy zwiedzali miejsca dziedzictwa kulturowego, m. in.  pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz obiekty restaurowane w ramach projektu czyli Muzeum Etnografii w Krzywem oraz gminny plac w Starym Folwarku, gdzie już tego lata – 16 lipca 2022 r. – odbędzie się festyn z udziałem partnera z Litwy pod nazwą „Odkryj transgraniczne tajemnice dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy”.  Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy!

Zajęcia sportowe dla uczniów

Gmina Suwałki serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego):

  1. Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
  2. Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
  3. Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
  4. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku

do uczestnictwa w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Gminę Suwałki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 60 minut na terenie poszczególnych szkół w okresie: 01 maj-8 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia  prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie Deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2022 r.

Kryteria rekrutacji:

  1. uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,
  2. uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń  lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;
  3. pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Uwaga! Pierwszeństwo przysługuje uczniom spełniającym kryterium określone w pkt 1.

Koncert „Między dźwiękiem a modlitwą – psalmy wielkopostne”

3 kwietnia o godz. 12.30 w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbe w Gawrych Rudzie odbędzie się koncert muzyki renesansu i baroku w kontekście oczekiwania na czas Wielkanocy. Wstęp wolny. Zapraszamy w imieniu organizatorów i własnym.

„Między dźwiękiem a modlitwą – psalmy wielkopostne” to słowno – muzyczne wydarzenie przedstawiające wyjątkowo oryginalne dawne instrumentarium. Justyna Rekść-Raubo (viole da gamba, śpiew) i Henryk Kasperczak (lutnie) wykonają muzykę renesansu i baroku, przybliżając instrumenty z rodziny lutniowej. Zwykło się uważać, że nic lepiej nie wyrazi smutku jak płaczliwe tony wiolonczeli, violi da gamba lub surowe brzmienie lutni, których strój bezpośrednio został zaczerpnięty z tonów obrotu sfer niebieskich. Nic też lepiej nam nie osłodzi trudnej rzeczywistości… Wszystkie te instrumenty są bowiem na usługach melancholii, czyli tego stanu, który wprowadza nas w zadumę i prowadzi do wzniosłej refleksji. W programie koncertu znajdzie się wokalno-instrumentalna muzyka anonimowych twórców z XVI i XVII wieku, a także psalmy Mikołaja Gomółki i Wacława z Szamotuł.

Wykonawcy:

Justyna Rekść-Raubo

Jest laureatką II nagrody i wyróżnienia na II Warszawskim Konkursie Wiolonczelowym w 1989 roku. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina w klasie wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego oraz Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie violi da gamba i violone prof. Rainera Zipperlinga. Stypendystka Fundacji im. S. Batorego (udział orkiestrowych warsztatach orkiestrowych i dyrygenckich Letniej Akademii w Annaghmakerrig w Irlandii w 1997 r.). Doskonaliła swe umiejętności biorąc udział w licznych kursach i zajęciach mistrzowskich u wybitnych artystów i pedagogów takich jak: Kazimierz Michalik, Władysław Kłosiewicz, Miloš Sadlo, Marie Leonhardt, Tobias Kühne, Jaap ter Linden, Marc Caudle, Petr Wagner, Bruno Cocset oraz Paolo Pandoflo. Obecnie wykłada grę na violi da gamba na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1995 roku występuje w zespole „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” w Warszawskiej Operze Kameralnej, specjalizując się w wykonawstwie basso continuo. Z MACV brała udział w festiwalach poświęconych barokowej twórczości kameralnej i operowej. Współpracowała także z zespołami prowadzonymi m.in. przez Agatę Sapiechę, Aureliusza Golińskiego, Liliannę Stawarz, Tomasza Adamusa, Aleksandra Tomczyka, Marka Toporowskiego, Dariusa Stabinskasa („Brevis Consort”, Litwa) i Petra Wagnera („Tourbillon”, Czechy). Założycielka polsko-litewskiej orkiestry instrumentów historycznych „KORONA”. Jej muzyczne zainteresowania sięgają także muzyki nowej. W latach 1993-2005 Justyna Rekść-Raubo była członkiem zespołu NONSTROM zajmującego się wykonawstwem muzyki współczesnej, założonego przez­­­ Pawła Mykietyna. Brała udział w prawykonaniach wielu utworów napisanych specjalnie dla zespołu oraz występowała na międzynarodowych festiwalach, m.in. na „Warszawskiej Jesieni”, „XIX Biennale Muzyki Współczesnej” w Zagrzebiu, „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, „Hofkonzerte im Podewil” w Berlinie, „KONTRASTY” we Lwowie. Jest inicjatorem i współorganizatorem serii koncertów muzyki XX wieku „NONSTROM prezentuje” w Zamku Ujazdowskim. Począwszy od sezonu 97/98 NONSTROM był „ensemble In residence” przy Centrum Sztuki Współczesnej. Jako członek zespołu była nominowana do nagrody „Paszport POLITYKI” oraz została laureatką IV Międzynarodowego Konkursu Młodej Kultury w Düsseldorfie. W wyniku zainteresowania zagadnieniem percepcji muzyki dawnej i współczesnej Justyna Rekść-Raubo zainicjowała byt „Kapeli Jazdowskiej” związanej z Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie. Dla „Kapeli” powstał także szereg utworów kompozytorów polskich i litewskich (m.in. A. Miłosza, Z. Koniecznego i B. Kutavičiusa) prawykonanych w latach 2011–2014. Dokonała nagrań archiwalnych dla PR i TV oraz płytowych.

Z jej inicjatywy odbyło się wiele wydarzeń muzycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć serię koncertów muzyki współczesnej „NONSTROM prezentuje”, a następnie „Galerię Muzyki AUKSO”, „LAKMUS”, „LUTOSFERY”, „PROBÓWKA” w Zamku Ujazdowskim, współorganizację obchodów stulecia Galerii „Zachęta”, cykl koncertów i wydarzeń interdyscyplinarnych „ZACHĘTA dla młodych” oraz serii zamówień kompozytorskich oraz koncertów pod nazwą „Muzyczny Sejsmograf”. Wraz z Markiem Mosiem, Justyna Rekść-Raubo jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu „Letnia Filharmonia AUKSO”, odbywającego się do 2019 roku każdego lata na Suwalszczyźnie (oraz od 2014 w Pieninach). Założycielka i fundatorka „FUNDACJI f.o.r.t.e.” oraz (wraz z K. Kilianem) „Fundacji Muzyki AUKSO”.

Henryk Kasperczak

Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 25 lat aktywnie współtworzy cykle koncertowe oraz projekty operowe w kraju i za granicą z wybitnymi solistami i orkiestrami. Uczestniczył w koncertach oratoryjno-kantatowych prowadzonych przez wybitnych, światowych mistrzów: Anthony Rooley’a, Paula Goodwina, Paula McCreesha, Mike Fentross’a, Ryo Terakado i in. Koncertował z polskimi zespołami grającymi na instrumentach historycznych: Altri Strumenti, Arte dei Suonatori, Concerto Polaco, Academia del’Arcadia, Cantores Viridimontani, Collegium Vocale, Kapela Jazdowska, z niderlandzkimi zespołami muzyki renesansowej (m.in. Ensemble Con Misura) oraz muzyki współczesnej (Royal Ensemble).

Na przestrzeni lat dokonał kilkudziesięciu nagrań studyjnych, radiowych i telewizyjnych. Jako wykładowca i pedagog prowadzi kursy muzyki renesansowej, niejednokrotnie zasiada także w składzie jury konkursowych i festiwalowych. Współorganizuje festiwale muzyki dawnej dla młodzieży w Gostyniu, Malborku i Kaliszu. Od 2005 roku należy do formacji Amaryllis, (której celem jest łączenie muzyki dawnej z rockiem progresywnym), wykorzystując tam lutnię, teorbę, pistalę, dudy, rbę i saz.

Znaczną część aktywności zawodowej Henryk Kasperczak poświęca szeroko pojętej pedagogice. Jest wykładowcą Historycznych Praktyk Wykonawczych i gry na lutni w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Łodzi oraz w Warszawie. Jest autorem książki Lutnia dawniej i dziś. Jako wykładowca przedmiotów teoretycznych prowadzi regularne zajęcia i warsztaty z zakresu historii muzyki, harmonii, kontrapunktu, basso continuo i improwizacji. Jest autorem ponad 50 naukowych artykułów i książek, a także współtwórcą wielu wydawnictw naukowych i artystycznych.

Nagrody za osiągnięcia w zakresie kultury i sportu

Coroczne nagrody za osiągnięcia kulturalne, sportowe oraz za działalność na rzecz rozwoju sportu w Gminie Suwałki wręczyli 29 marca 2022 roku na sesji Rady Gminy Zbigniew Mackiewicz -Wójt Gminy Suwałki oraz Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy. W bieżącym roku, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku, samorząd wyróżnił 16 sportowców oraz przyznał 2 nagrody w zakresie kultury.

Młodzi sportowcy święcą triumfy w takich dyscyplinach, jak siatkówka, sztuki walki, tenis stołowy, lekkoatletyka oraz szachy. Nagrody za wysokie wyniki podopiecznych otrzymało również trzech trenerów oraz jedna działaczka. Nagrody otrzymały następujące osoby:

LEKKOATLETYKA

JULIA MARCINKIEWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje lekkoatletykę w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Największym osiągnięciem w 2021 roku było I miejsce w kategorii bieg przez płotki na 80 m oraz na 200 m podczas podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w Lekkiej atletyce.

GABRIELA SZCZODRUCH – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje lekkoatletykę w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała III miejsce w wskoku wzwyż podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w Lekkiej atletyce.

MATEUSZ ŻUKOWSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, trenuje lekkoatletykę w Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych “START” w Białymstoku. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskał II miejsce w rzucie dyskiem podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski U17 i U20.

SIATKÓWKA:

ILONA SKORUPSKA – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Seniorek – osiągnięcie zespołowe.

MAGDALENA SKORUPSKA – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Seniorek – osiągnięcie zespołowe.

WERONIKA ARASIMOWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała III miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Juniorek- osiągnięcie zespołowe.

JULIA ROMANOWSKA – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Seniorek- osiągnięcie zespołowe.

MICHAŁ WIŚNIEWSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, zawodnik Suwalskiego Klubu Siatkówki Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w mini siatkówce chłopców Kinder+ Sport – osiągnięcie zespołowe i I miejsce w 27 Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving – osiągnięcie zespołowe.

TENIS STOŁOWY

MARTYNA STANKIEWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje tenis stołowy w Uczniowskim Klubie Sportowym “REMIK” w Starym Folwarku. Do największych osiągnięć zawodniczki w 2021 roku należy zaliczyć II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym – osiągnięcie zespołowe.

WERONIKA JARMOŁOWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje tenis stołowy w Uczniowskim Klubie Sportowym “REMIK” w Starym Folwarku. Do największych osiągnięć zawodniczki w 2021 roku należy zaliczyć zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym – osiągnięcie zespołowe

.JULIA KRAWCZUK – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje tenis stołowy w Uczniowskim Klubie Sportowym “REMIK” w Starym Folwarku. Do największych osiągnięć zawodniczki w 2021 roku należy zaliczyć II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym – osiągnięcie zespołowe.

SZTUKI WALKI

KACPER TADEUSZ KLUCZYŃSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, trenuje karate w Suwalskim Klubie Karate Kyiokushin w Suwałkach. W 2021 roku uzyskał III miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Karate Shiskyokushin.

SZACHY

OLIWIA GAWRYCH – mieszkanka gminy Suwałki, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć I miejsce w Finale Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego – osiągnięcie zespołowe.

DORIAN SAWICKI – mieszkaniec gminy Suwałki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć III miejsce w V Memoriale Międzynarodowym im. Ireny Warakomskiej

KACPER BOGUSZEWSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym.

JAN BUTKIEWICZ – mieszkaniec gminy Suwałki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć I miejsce w V Memoriale Międzynarodowym im. Ireny Warakomskiej.

NAGRODY W KATEGORII TRENER

MAREK KLIMASZEWSKI – trener siatkówki, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego “Sprint” w Płocicznie-Tartak. Pod opieką trenera zawodniczki UKS zdobywają czołowe miejsca w rywalizacji na szczeblu Województwa Podlaskiego.

PAULINA REMISZKO- trener tenisa stołowego, Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego “Remik” w Starym Folwarku. Pod opieką Pani trener zawodnicy UKS zdobywają wysokie lokaty w rywalizacji w tenisie stołowym na szablu wojewódzkim.

JAROSŁAW OŁÓW- trener szachowy, pod którego opieką uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi zdobyli złoty medal podczas Finału Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego

NAGRODY W KATEGORII INNA OSOBA (DZIAŁACZ)

KATARZYNA GAŁASZEWSKA- Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego “Sprint” w Płocicznie-Tartak, kreatywna osoba, która bardzo aktywnie działa na rzecz UKS, pozyskuje fundusze zewnętrzne na realizację zadań UKS, sponsorów, aktywizuje lokalną społeczność sportową.

NAGRODY Z ZAKRESU KULTURY

MAKSYMILIAN SZTABIŃSKI – mieszaniec Gminy Suwałki, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach w klasie akordeon. W roku 2021 ro pod opieką Pana Zbigniewa Grzanki uzyskał II miejsce w międzynarodowym konkursie akordeonowym “V Odin International Music Online Competition” w Tallinie i II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie akordeonowym.

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO-WOKALNY SONUS – zespół powstał w 2017 roku i tworzą go młodzi mieszkańcy Gminy Suwałki. Zespół prowadzony jest przez Małgorzatę Smokowską-Grzankę i Zbigniewa Grzankę. Grupa bierze udział w wielu przeglądach muzycznych, imprezach okolicznościowych i patriotycznych i zdobywa coraz większe uznanie wśród publiczności i znawców muzyki.

Foto: Aneta Perkowska

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

“Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:

  1. Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy; (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
  2. Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca”

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się wzory dokumentów, które należy składać w Urzędzie Gminy, w Referacie ds. Polityki Społeczno – gospodarczej, pokój nr 116, tel. 87 565 93 42.

Pliki do pobrania

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy

Osoby pragnące pomóc ludziom na objętej wojną Ukrainie informujemy, że od poniedziałku 28 lutego 2022 roku, codziennie w godzinach od 16:00 do 18:00, w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Suwałki, będzie prowadzona w zbiórka przedmiotów potrzebnych ludności, w tym oczekującej na odprawę na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej.

Również od 1 marca 2022 r. taki punkt będzie także uruchomiony w Urzędzie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45), w godzinach 8.00 – 15.00.

Lista produktów i środków wskazana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Odzież i okrycie:
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
• Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów
• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca
• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe
• Ręczniki (w tym z mikrofibry)
• Worki na śmieci
• Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
• Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:
• woda
• żywność do szybkiego przygotowania (instant)
• batony (w tym energetyczne),
• bakalie, orzechy,
• konserwy,
• makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
• narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

• Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
• Broń biała
• Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
• Inny sprzęt militarny i paramilitarny
• Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Przewiń do góry
Skip to content