Autor: Ilona Rżany

23 września 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie I – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej wewnętrznej i drogi gminnej nr 102023B Trzciane-Kropiwne Stare na odcinku ok. 1,9 km, umożliwiającym połączenie z istniejącymi drogami.  Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie miejscowości z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki-Suwałki-Poćkuny.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Zadanie II – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki”
Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak na odcinku ok. 1,5 km, umożliwiającym połączenie z innymi drogami.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR

26 września 2023 roku Gminie Suwałki zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków  pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł

2. PTTK Oddział w Suwałkach (beneficjenta” na zadanie pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928 – 1929”

Przedsięwzięcie dotyczy zabytku – schroniska turystycznego nr 1 PTTK  zlokalizowanego w msc. Stary Folwark nad jeziorem Wigry – miejscu o największym potencjale turystycznym nie tylko gminy Suwałki, ale i Suwalszczyzny.
Aby zapobiec dalszej destrukcji zabytku właściciel  Polskie Towarzystwo Turysytczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zrealizuje 2 działania: 1. roboty mające na celu zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych; 2. wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rewitalizacji obiektu.  

Wartość inwestycji: 123 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 120 540,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 2 460,00 zł

Realizacja przedsięwzięć nastąpi w formie przekazania dotacji właścicielom zabytków.

Wyniki naboru wniosków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków – edycja II

22 września 2023 r. Wojewoda Podlaski opublikował listę inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach poniższych zadań zostaną wybudowane chodniki w miejscowościach gminnych:

1.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie
Wartość inwestycji: 701 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 561 280,00 zł

2.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102031B w Gawrych Rudzie
Wartość inwestycji: 1 251 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 1 001 280,00 zł

3.    Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark
Wartość inwestycji: 421 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 337 280,00 zł

4.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)
Wartość inwestycji: 256 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 205 280,00 zł

5.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne
Wartość inwestycji: 501 600,00  zł
Dofinansowanie z RFRD: 401 280,00 zł

6.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec
Wartość inwestycji: 701 600,00 zł.
Dofinansowanie z RFRD: 561 280,00 zł

Inwestycje zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Suwałki zaprasza na kolejne dwa pikniki ekologiczne, które realizowane są w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuje i popieram!”. W sobotę 9 września zapraszamy do Okuniowca, natomiast w niedzielę 10 września do Potaszni. Szczegóły na plakatach.

Projekt pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!” z obszaru tematycznego: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zapraszamy w najbliższy weekend na pikniki ekologiczne do Okuniowca i Potaszni

Z radością informujemy o sukcesie mieszkańców gminy podczas Dożynek Powiatu Suwalskiego, które odbyły się 3 września w Dowspudzie.

Otóż w konkursie wieńców dożynkowych, w dwóch kategoriach zwyciężyły prace z terenu gminy Suwałki. W kategorii wieniec dożynkowy tradycyjny I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” z Sobolewa. Natomiast w kategorii wieniec dożynkowy współczesny I miejsce zdobyła praca mieszkańców wsi Mała Huta.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pielęgnowanie tradycji polskiej wsi na mistrzowskim poziomie!

Fotorelacja: www.suwalki24.pl

zdjęcia źródło: www.suwalki.24.pl

Najpiękniejsze wieńce dożynkowe z gminy Suwałki

Końcówka roku to dobry czas do dokonania podsumowań. Szczególnie istotne dla naszych mieszkańców są działania inwestycyjne, które samorząd gminy realizuje. Tym samym z przyjemnością prezentujemy listę przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Suwałki w 2022 r.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark – Korkliny
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ponad 4 km skrzyżowania doświetlono lampami hybrydowymi.
  Całkowita wartość inwestycji: 3 690 769, 90 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1.848.291,56 zł.
 2. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie
  Odbiór końcowy – czerwiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano chodnik oraz 3 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 143 462, 00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 102 803,32 zł.
 3. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – sierpień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 130 m, oświetlenie uliczne, obustronne chodniki oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 300 970, 98 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 209 813,92 zł.
 4. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5m i łącznej długości ok. 300 m, oświetlenie uliczne, chodnik oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 723 114, 33 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 5. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o szer. 5 m (odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania wykonano o nawierzchni asfaltowej, natomiast odcinek przy jeziorze wykonano z kostki betonowej). Łączna długość drogi to ok. 200 m. W ramach zadania wykonano również oświetlenie uliczne, ciąg pieszo – rowerowy, wyniesione skrzyżowanie, oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem. Po drugiej stronie jeziora wykonano zadaszenie z ławkami oraz ustawiono stojaki dla rowerów.
  Całkowita wartość inwestycji: 902 000,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 6. Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 1000m z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania przebudowano 3 skrzyżowania i wykonano wyniesione przejście dla pieszych.
  Całkowita wartość inwestycji: 2 219 080, 59 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 999 050,00 zł.
 7. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5m i łącznej długości ok. 340m, z oświetleniem, obustronne chodniki oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 842 153,97 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 666 926,59 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 9. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 520m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 przejściami bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 639 900 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 10. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m
  i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł
 11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia został wybudowany pomost pływającego nad jez. Okmin” w kształcie litery T z barierkami, drabinkami, itp. oraz ławkę mocowaną do pomostu. Wzdłuż drogi natomiast wykonano infrastrukturę parkingowo – rekreacyjną: parking dla samochodów, drewniany 6-osobowy ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie typu farmerskiego, stojaki na rowery, śmietniki na odpady itd.
  Całkowita wartość inwestycji: 224 967,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 173 890,40 zł.
 12. Budowa dwóch pomostów pływających miejscowości Gawrych Ruda nad jez. Wigry
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia powstały dwa pomosty pływające o długości 28 m każdy i szerokości 2,40 m.
  Całkowita wartość inwestycji – 167 043,35 zł
 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywe
  Odbiór końcowy – maj 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 655,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 762,5m oraz przepompownię ścieków.
  Całkowita wartość inwestycji: 436 002,65 zł brutto.
 14. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno – Tartak
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 326,16 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 573,3m, sieciową przepompownię ścieków oraz przydomową przepompownie ścieków z rurociągiem tłocznym.
  Całkowita wartość inwestycji: 601 035,87 zł brutto.
 15. Z dotacji Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki kupiła autobus do przewozu dzieci z gminy. Nowy, komfortowy autobus szkolny, służy do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Wsparcie pokryło 100% kosztów zakupu tj. 689 753,25 złotych.

Szereg działań rozpoczętych w tym roku znajdzie swój finał w 2023 r., do wielu też inwestycji trwają prace przygotowawcze m.in. powstają dokumentacje projektowe. O tych planach i wyzwaniach jakie są przed samorządem w nadchodzącym roku poinformujemy Państwa niebawem.

Liczymy, że to wypracowaliśmy w roku bieżącym będzie służyło Państwu niezawodnie i przyczyni się do poprawy komfortu życia codziennego w naszej gminie.

Inwestycje Gminy Suwałki roku 2022

Wójt Gminy Suwałki ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

 1. Dane Sprzedającego:
  Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970
  tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

 2. Opis przedmiotu oferty:
  2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki
  – Lipa drobnolistna 20,45 m3
  – Brzoza brodawkowata 0,15 m3
  – Klon zwyczajny 1,78 m3

Razem masa drewna pozyskanego z wycinki drzewa – 22,38 m3

2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu:

 1. działka nr 60/1 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki,
 2. działka nr 78 obręb Okuniowiec, gmina Suwałki.
  2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 1 561,50 zł brutto.

 3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
  Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.
  4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2023 r.”.
  4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
  4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

 5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
  5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.
  5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia2023 r.
  5.3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 6. Kryteria oceny ofert:
  6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

 7. Informacje dodatkowe:
  7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
  7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
  7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.
  7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.
  7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.
 8. Załącznik do ogłoszenia:
 • załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 1 formularz ofertowy Pobierz

Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

 1. Dane Sprzedającego:
  Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970
  tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
 2. Opis przedmiotu oferty:
  2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, gatunku sosna zwyczajna w ilości 4,75 m3.
  2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu: działka nr 364/157 obręb Płociczno – Tartak, gmina Suwałki.
  2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 379,80 zł brutto.

 3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
  Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.
  4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2023 r.”.
  4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
  4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

 5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
  5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.
  5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia 2023 r.

 6. Kryteria oceny ofert:
  6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

 7. Informacje dodatkowe:
  7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
  7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
  7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.
  7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.
  7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

 8. Załącznik do ogłoszenia:
 • załącznik nr 1 – formularz ofertowy

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SUWAŁKI
/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

Sprzedaż drewna w Płocicznie – Tartak pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki

„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

1. W dniu 19 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji: ,, Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

Operacja będzie realizowana w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc. Krzywe, Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów.

Całkowita wartość operacji: 165 778,94 zł

Wartość dofinansowania: 111 071,00 zł, w tym 94 410,35 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostaną zagospodarowane na cele edukacyjno-rekreacyjne trzy przestrzenie publiczne poprzez utworzenie integracyjnych placów zabaw w miejscowościach: Krzywe, Potasznia i Sobolewo, składających się z:

 • czterech urządzeń zabawowych tj. zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych, piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, bujak sprężynowy typu konik;
 • tablicy informacyjnej zawierającej materiał merytoryczno-fotograficzny dot. cennych walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy Suwałki, ze szczególnym uwzględnieniem bogatych zasobów rybołówstwa na terenie samorządu i Wigierskiego Parku Narodowego;
 • tablicy informacyjnej zawierającej opracowanie merytoryczno-fotograficzne dot. dziedzictwa kulturowo-historycznego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem wsi, w której tablica zostanie zamontowana.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy, Ośrodek Kultury Gminy Suwałki zapewni animatora zabaw, który będzie organizował zabawy dla najmłodszych na terenie nowoutworzonej infrastruktury.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie utworzonych placów zabaw oraz zapewnienie pomocy asystenckiej dzieciom niepełnosprawnym, korzystającym z integracyjnych placów zabaw odpowiedzialny będzie opiekun obiektów.

Informacja o godzinach pracy animatora zabaw i opiekuna obiektów dostępna będzie na terenie każdego z trzech placów zabaw oraz stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl.

Planowany okres realizacji operacji: do końca czerwca 2020 r.

2. Otwarcie integracyjnych placów zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie!

Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy Suwałki do korzystania z nowo utworzonych placów zabaw wybudowanych w ramach projektu realizowanego przez samorząd pn. ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaww miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.

Place zabaw zlokalizowane są w nw. miejscowościach:

 • Krzywe – obok Ośrodka Kultury Gminy Suwałki,
 • Potasznia – obok świetlicy wiejskiej i remizy OSP,
 • Sobolewo – obok boiska sportowego.

Każdy z placów zabaw wyposażony jest w cztery urządzenia zabawowe: zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych, piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz bujak sprężynowy typu konik.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 apelujemy  do rodziców/ opiekunów o odpowiedzialne  korzystanie z placów zabaw oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Zalecamy dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu. Prosimy o utrzymanie około 2-metrowego dystansu miedzy korzystającymi z placu zabaw, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

Od 15 czerwca 2020 r. Gmina Suwałki raz w tygodniu będzie dokonywać dezynfekcji urządzeń zabawowych.

 

plac zabaw w Potaszni
plac zabaw w Krzywem
plac zabaw w Sobolewie

3. Animator na placach zabaw

Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
Plac zabaw w Sobolewie: wtorek w godz. 15.00-16.00

Powyższy harmonogram obowiązuje od 16.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 511 073 404. Pomoc asystencka udzielana będzie do 31.08.2020 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

4. W okresie maj – wrzesień 2021 r. Gmina Suwałki zaprasza najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 11.00-12.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 18.00-19.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 11.00-12.00

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie: 15.06.2022 r.- 15.09.2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

5. Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie: 15.06.2022 r.- 15.09.2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

6. Gmina Suwałki informuje o zmianie godzin pracy animatora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu: ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Zmiany zaczną obowiązywać od 19 lipca 2021 r.

Poniżej publikujemy nowy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 14.30-15.30
 2. Plac zabaw w Krzywem: czwartek w godz. 14.30-15.30
 3. Plac zabaw w Sobolewie: piątek w godz. 14.30-15.30

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki przypomina o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem  z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. 

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

7. Gmina Suwałki zaprasza już od maja 2022 r. najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zajęcia prowadzone będą do końca września 2022 r.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 15.00-16.00

8. Gmina Suwałki przypomina, że na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Sobolewie i Potaszni utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w okresie maj-wrzesień 2022 r. prowadzone są zabawy dla najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 15.00-16.00

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie od 01 czerwca 2022 r.– 31 sierpnia 2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content