Zajęcia sportowe dla uczniów

Gmina Suwałki serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego):

 1. Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
 2. Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
 3. Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
 4. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku

do uczestnictwa w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Gminę Suwałki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 60 minut na terenie poszczególnych szkół w okresie: 01 maj-8 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia  prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie Deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2022 r.

Kryteria rekrutacji:

 1. uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,
 2. uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń  lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;
 3. pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Uwaga! Pierwszeństwo przysługuje uczniom spełniającym kryterium określone w pkt 1.

Koncert „Między dźwiękiem a modlitwą – psalmy wielkopostne”

3 kwietnia o godz. 12.30 w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbe w Gawrych Rudzie odbędzie się koncert muzyki renesansu i baroku w kontekście oczekiwania na czas Wielkanocy. Wstęp wolny. Zapraszamy w imieniu organizatorów i własnym.

„Między dźwiękiem a modlitwą – psalmy wielkopostne” to słowno – muzyczne wydarzenie przedstawiające wyjątkowo oryginalne dawne instrumentarium. Justyna Rekść-Raubo (viole da gamba, śpiew) i Henryk Kasperczak (lutnie) wykonają muzykę renesansu i baroku, przybliżając instrumenty z rodziny lutniowej. Zwykło się uważać, że nic lepiej nie wyrazi smutku jak płaczliwe tony wiolonczeli, violi da gamba lub surowe brzmienie lutni, których strój bezpośrednio został zaczerpnięty z tonów obrotu sfer niebieskich. Nic też lepiej nam nie osłodzi trudnej rzeczywistości… Wszystkie te instrumenty są bowiem na usługach melancholii, czyli tego stanu, który wprowadza nas w zadumę i prowadzi do wzniosłej refleksji. W programie koncertu znajdzie się wokalno-instrumentalna muzyka anonimowych twórców z XVI i XVII wieku, a także psalmy Mikołaja Gomółki i Wacława z Szamotuł.

Wykonawcy:

Justyna Rekść-Raubo

Jest laureatką II nagrody i wyróżnienia na II Warszawskim Konkursie Wiolonczelowym w 1989 roku. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina w klasie wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego oraz Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie violi da gamba i violone prof. Rainera Zipperlinga. Stypendystka Fundacji im. S. Batorego (udział orkiestrowych warsztatach orkiestrowych i dyrygenckich Letniej Akademii w Annaghmakerrig w Irlandii w 1997 r.). Doskonaliła swe umiejętności biorąc udział w licznych kursach i zajęciach mistrzowskich u wybitnych artystów i pedagogów takich jak: Kazimierz Michalik, Władysław Kłosiewicz, Miloš Sadlo, Marie Leonhardt, Tobias Kühne, Jaap ter Linden, Marc Caudle, Petr Wagner, Bruno Cocset oraz Paolo Pandoflo. Obecnie wykłada grę na violi da gamba na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1995 roku występuje w zespole „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” w Warszawskiej Operze Kameralnej, specjalizując się w wykonawstwie basso continuo. Z MACV brała udział w festiwalach poświęconych barokowej twórczości kameralnej i operowej. Współpracowała także z zespołami prowadzonymi m.in. przez Agatę Sapiechę, Aureliusza Golińskiego, Liliannę Stawarz, Tomasza Adamusa, Aleksandra Tomczyka, Marka Toporowskiego, Dariusa Stabinskasa („Brevis Consort”, Litwa) i Petra Wagnera („Tourbillon”, Czechy). Założycielka polsko-litewskiej orkiestry instrumentów historycznych „KORONA”. Jej muzyczne zainteresowania sięgają także muzyki nowej. W latach 1993-2005 Justyna Rekść-Raubo była członkiem zespołu NONSTROM zajmującego się wykonawstwem muzyki współczesnej, założonego przez­­­ Pawła Mykietyna. Brała udział w prawykonaniach wielu utworów napisanych specjalnie dla zespołu oraz występowała na międzynarodowych festiwalach, m.in. na „Warszawskiej Jesieni”, „XIX Biennale Muzyki Współczesnej” w Zagrzebiu, „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, „Hofkonzerte im Podewil” w Berlinie, „KONTRASTY” we Lwowie. Jest inicjatorem i współorganizatorem serii koncertów muzyki XX wieku „NONSTROM prezentuje” w Zamku Ujazdowskim. Począwszy od sezonu 97/98 NONSTROM był „ensemble In residence” przy Centrum Sztuki Współczesnej. Jako członek zespołu była nominowana do nagrody „Paszport POLITYKI” oraz została laureatką IV Międzynarodowego Konkursu Młodej Kultury w Düsseldorfie. W wyniku zainteresowania zagadnieniem percepcji muzyki dawnej i współczesnej Justyna Rekść-Raubo zainicjowała byt „Kapeli Jazdowskiej” związanej z Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie. Dla „Kapeli” powstał także szereg utworów kompozytorów polskich i litewskich (m.in. A. Miłosza, Z. Koniecznego i B. Kutavičiusa) prawykonanych w latach 2011–2014. Dokonała nagrań archiwalnych dla PR i TV oraz płytowych.

Z jej inicjatywy odbyło się wiele wydarzeń muzycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć serię koncertów muzyki współczesnej „NONSTROM prezentuje”, a następnie „Galerię Muzyki AUKSO”, „LAKMUS”, „LUTOSFERY”, „PROBÓWKA” w Zamku Ujazdowskim, współorganizację obchodów stulecia Galerii „Zachęta”, cykl koncertów i wydarzeń interdyscyplinarnych „ZACHĘTA dla młodych” oraz serii zamówień kompozytorskich oraz koncertów pod nazwą „Muzyczny Sejsmograf”. Wraz z Markiem Mosiem, Justyna Rekść-Raubo jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu „Letnia Filharmonia AUKSO”, odbywającego się do 2019 roku każdego lata na Suwalszczyźnie (oraz od 2014 w Pieninach). Założycielka i fundatorka „FUNDACJI f.o.r.t.e.” oraz (wraz z K. Kilianem) „Fundacji Muzyki AUKSO”.

Henryk Kasperczak

Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 25 lat aktywnie współtworzy cykle koncertowe oraz projekty operowe w kraju i za granicą z wybitnymi solistami i orkiestrami. Uczestniczył w koncertach oratoryjno-kantatowych prowadzonych przez wybitnych, światowych mistrzów: Anthony Rooley’a, Paula Goodwina, Paula McCreesha, Mike Fentross’a, Ryo Terakado i in. Koncertował z polskimi zespołami grającymi na instrumentach historycznych: Altri Strumenti, Arte dei Suonatori, Concerto Polaco, Academia del’Arcadia, Cantores Viridimontani, Collegium Vocale, Kapela Jazdowska, z niderlandzkimi zespołami muzyki renesansowej (m.in. Ensemble Con Misura) oraz muzyki współczesnej (Royal Ensemble).

Na przestrzeni lat dokonał kilkudziesięciu nagrań studyjnych, radiowych i telewizyjnych. Jako wykładowca i pedagog prowadzi kursy muzyki renesansowej, niejednokrotnie zasiada także w składzie jury konkursowych i festiwalowych. Współorganizuje festiwale muzyki dawnej dla młodzieży w Gostyniu, Malborku i Kaliszu. Od 2005 roku należy do formacji Amaryllis, (której celem jest łączenie muzyki dawnej z rockiem progresywnym), wykorzystując tam lutnię, teorbę, pistalę, dudy, rbę i saz.

Znaczną część aktywności zawodowej Henryk Kasperczak poświęca szeroko pojętej pedagogice. Jest wykładowcą Historycznych Praktyk Wykonawczych i gry na lutni w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Łodzi oraz w Warszawie. Jest autorem książki Lutnia dawniej i dziś. Jako wykładowca przedmiotów teoretycznych prowadzi regularne zajęcia i warsztaty z zakresu historii muzyki, harmonii, kontrapunktu, basso continuo i improwizacji. Jest autorem ponad 50 naukowych artykułów i książek, a także współtwórcą wielu wydawnictw naukowych i artystycznych.

Nagrody za osiągnięcia w zakresie kultury i sportu

Coroczne nagrody za osiągnięcia kulturalne, sportowe oraz za działalność na rzecz rozwoju sportu w Gminie Suwałki wręczyli 29 marca 2022 roku na sesji Rady Gminy Zbigniew Mackiewicz -Wójt Gminy Suwałki oraz Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy. W bieżącym roku, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku, samorząd wyróżnił 16 sportowców oraz przyznał 2 nagrody w zakresie kultury.

Młodzi sportowcy święcą triumfy w takich dyscyplinach, jak siatkówka, sztuki walki, tenis stołowy, lekkoatletyka oraz szachy. Nagrody za wysokie wyniki podopiecznych otrzymało również trzech trenerów oraz jedna działaczka. Nagrody otrzymały następujące osoby:

LEKKOATLETYKA

JULIA MARCINKIEWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje lekkoatletykę w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Największym osiągnięciem w 2021 roku było I miejsce w kategorii bieg przez płotki na 80 m oraz na 200 m podczas podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w Lekkiej atletyce.

GABRIELA SZCZODRUCH – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje lekkoatletykę w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała III miejsce w wskoku wzwyż podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w Lekkiej atletyce.

MATEUSZ ŻUKOWSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, trenuje lekkoatletykę w Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych “START” w Białymstoku. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskał II miejsce w rzucie dyskiem podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski U17 i U20.

SIATKÓWKA:

ILONA SKORUPSKA – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Seniorek – osiągnięcie zespołowe.

MAGDALENA SKORUPSKA – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Seniorek – osiągnięcie zespołowe.

WERONIKA ARASIMOWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała III miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Juniorek- osiągnięcie zespołowe.

JULIA ROMANOWSKA – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym “Sprint” w Płocicznie-Tartak. W 2021 roku jako największe osiągnięcie uzyskała II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowe Seniorek- osiągnięcie zespołowe.

MICHAŁ WIŚNIEWSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, zawodnik Suwalskiego Klubu Siatkówki Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w mini siatkówce chłopców Kinder+ Sport – osiągnięcie zespołowe i I miejsce w 27 Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving – osiągnięcie zespołowe.

TENIS STOŁOWY

MARTYNA STANKIEWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje tenis stołowy w Uczniowskim Klubie Sportowym “REMIK” w Starym Folwarku. Do największych osiągnięć zawodniczki w 2021 roku należy zaliczyć II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym – osiągnięcie zespołowe.

WERONIKA JARMOŁOWICZ – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje tenis stołowy w Uczniowskim Klubie Sportowym “REMIK” w Starym Folwarku. Do największych osiągnięć zawodniczki w 2021 roku należy zaliczyć zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym – osiągnięcie zespołowe

.JULIA KRAWCZUK – mieszkanka gminy Suwałki, trenuje tenis stołowy w Uczniowskim Klubie Sportowym “REMIK” w Starym Folwarku. Do największych osiągnięć zawodniczki w 2021 roku należy zaliczyć II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym – osiągnięcie zespołowe.

SZTUKI WALKI

KACPER TADEUSZ KLUCZYŃSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, trenuje karate w Suwalskim Klubie Karate Kyiokushin w Suwałkach. W 2021 roku uzyskał III miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Karate Shiskyokushin.

SZACHY

OLIWIA GAWRYCH – mieszkanka gminy Suwałki, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć I miejsce w Finale Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego – osiągnięcie zespołowe.

DORIAN SAWICKI – mieszkaniec gminy Suwałki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć III miejsce w V Memoriale Międzynarodowym im. Ireny Warakomskiej

KACPER BOGUSZEWSKI – mieszkaniec gminy Suwałki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym.

JAN BUTKIEWICZ – mieszkaniec gminy Suwałki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Do największych osiągnięć zawodnika w 2021 roku należy zaliczyć I miejsce w V Memoriale Międzynarodowym im. Ireny Warakomskiej.

NAGRODY W KATEGORII TRENER

MAREK KLIMASZEWSKI – trener siatkówki, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego “Sprint” w Płocicznie-Tartak. Pod opieką trenera zawodniczki UKS zdobywają czołowe miejsca w rywalizacji na szczeblu Województwa Podlaskiego.

PAULINA REMISZKO- trener tenisa stołowego, Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego “Remik” w Starym Folwarku. Pod opieką Pani trener zawodnicy UKS zdobywają wysokie lokaty w rywalizacji w tenisie stołowym na szablu wojewódzkim.

JAROSŁAW OŁÓW- trener szachowy, pod którego opieką uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi zdobyli złoty medal podczas Finału Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego

NAGRODY W KATEGORII INNA OSOBA (DZIAŁACZ)

KATARZYNA GAŁASZEWSKA- Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego “Sprint” w Płocicznie-Tartak, kreatywna osoba, która bardzo aktywnie działa na rzecz UKS, pozyskuje fundusze zewnętrzne na realizację zadań UKS, sponsorów, aktywizuje lokalną społeczność sportową.

NAGRODY Z ZAKRESU KULTURY

MAKSYMILIAN SZTABIŃSKI – mieszaniec Gminy Suwałki, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach w klasie akordeon. W roku 2021 ro pod opieką Pana Zbigniewa Grzanki uzyskał II miejsce w międzynarodowym konkursie akordeonowym “V Odin International Music Online Competition” w Tallinie i II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie akordeonowym.

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO-WOKALNY SONUS – zespół powstał w 2017 roku i tworzą go młodzi mieszkańcy Gminy Suwałki. Zespół prowadzony jest przez Małgorzatę Smokowską-Grzankę i Zbigniewa Grzankę. Grupa bierze udział w wielu przeglądach muzycznych, imprezach okolicznościowych i patriotycznych i zdobywa coraz większe uznanie wśród publiczności i znawców muzyki.

Foto: Aneta Perkowska

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

“Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:

 1. Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy; (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
 2. Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca”

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się wzory dokumentów, które należy składać w Urzędzie Gminy, w Referacie ds. Polityki Społeczno – gospodarczej, pokój nr 116, tel. 87 565 93 42.

Pliki do pobrania

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy

Osoby pragnące pomóc ludziom na objętej wojną Ukrainie informujemy, że od poniedziałku 28 lutego 2022 roku, codziennie w godzinach od 16:00 do 18:00, w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Suwałki, będzie prowadzona w zbiórka przedmiotów potrzebnych ludności, w tym oczekującej na odprawę na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej.

Również od 1 marca 2022 r. taki punkt będzie także uruchomiony w Urzędzie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45), w godzinach 8.00 – 15.00.

Lista produktów i środków wskazana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Odzież i okrycie:
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
• Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów
• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca
• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe
• Ręczniki (w tym z mikrofibry)
• Worki na śmieci
• Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
• Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:
• woda
• żywność do szybkiego przygotowania (instant)
• batony (w tym energetyczne),
• bakalie, orzechy,
• konserwy,
• makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
• narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

• Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
• Broń biała
• Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
• Inny sprzęt militarny i paramilitarny
• Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Tłusty czwartek w gminie Suwałki

24 lutego 2022 tradycyjny Tłusty Czwartek był obchodzony na różne sposoby przez gminne jednostki. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi uczniowie świętowali uczestnictwem w XV Mistrzostwach w Jedzeniu Pączków i Ciasteczek na Czas. To już szkolna tradycja, okazja do integracji i dobrej zabawy. Nagrody i upominki uczestnikom wręczyły Ilona Rżany, kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno–Gospodarczej Urzędu Gminy i Alicja Rawa – Cimochowska, dyrektor szkoły.

Kolejnym miłym tłustoczwartkowym akcentem w Gminie Suwałki była wizyta dzieci z przedszkola w Przebrodzie. Przedszkolaki odwiedziły Zbigniewa Mackiewicza, wójta gminy ze słodkim poczęstunkiem. Małych gości urząd powitał pączkami.

W Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki odbył się VIII Konkurs o Puchar Wójta Gminy Suwałki na Najsmaczniejszy Pączek. Konkurs wygrała Bożenna Milewska. Na podium uplasowały się również Danuta Zalewska i Ewelina Grygo. W sumie do corocznej rywalizacji stanęło osiem osób, a pączki oceniało jury w składzie: Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, Marek Jeromin, przewodniczący Rady Gminy, Stefan Mackiewicz, gminny radny oraz Aneta Perkowska, dyrektor Ośrodka. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody i specjalne puchary. Całość uświetnił występ miejscowej wokalistki Emilii Szymańczyk i Bartosza Zackiewicza, znanego z suwalskiej grupy BIFROST.

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że wniosek Gminy Suwałki pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym 87 dzieci z gminy Suwałki, będących członkami rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, otrzyma sprzęt komputerowy do nauki. Przyznana Gminie wartość dotacji na 1 komputer stacjonarny/ laptop wynosi 2500 zł, a na tablet 1000 zł.

W chwili obecnej Urząd Gminy Suwałki przygotowuje się do podpisania umowy o powierzenie grantu, a w dalszej kolejności do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Dopiero kolejnym etapem będzie podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom.

Osoby, które w 2021 roku złożyły stosowne oświadczenia otrzymają korespondencję w najbliższym czasie. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja została zamknięta i Urząd Gminy nie ma możliwości przyjęcia nowych wniosków na sprzęt komputerowy. W przypadku chęci rezygnacji ze wsparcia należy niezwłocznie powiadomić na piśmie Urząd Gminy Suwałki – realizatora projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wynik otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki działając w oparciu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) informuje o wyborze partnera w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2022 r.

W postępowaniu wybrano ofertę:

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki

Była to jedyna złożona oferta.
Oferta jest zgodna z wymaganiami ogłoszenia o wyborze partnera.

Powstał klub seniora “Jaskółka” w Płocicznie – Tartak

3 lutego 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora ,,Jaskółka” w Płocicznie – Tartak. Klub powstał w ramach realizowanego projektu „Miejsca Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Suwałki” przez Stowarzyszenie wiejskie “Po Drabinie” i Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Inicjatywa powstała z myślą o osobach, które ukończyły 60 lat i chcą aktywnie spędzać czas, poszerzać swoje zainteresowania oraz zadbać o zdrowie. Celem klubu jest bowiem promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów.

W uroczystości otwarcia Klubu, który ma swoją siedzibę w Szkole Podstawowej w Płocicznie – Tartak udział wzięli licznie zgromadzeni seniorzy oraz zaproszeni goście. Uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały: Halina Lewkowicz z prezes Stowarzyszenia Wiejskiego “Po Drabinie”, Katarzyna Gałaszewska – dyrektor szkoły, Ilona Rżany z Urzędu Gminy w Suwałkach oraz pani Kolenkiewicz – jedna z uczestniczek klubu “Jaskółka”. Klub i seniorów pobłogosławił ksiądz proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe Waldemar Chachaj. Seniorzy przygotowali na słodki bufet z kawą i herbatą w tym pyszne, tradycyjne pączki i faworki.

Uczestnicy i uczestniczki klubu seniora przez 12 miesięcy będą mogli korzystać z różnych form zajęć i warsztatów takich jak:

 • rękodzieło
 • poradnictwo prawne i rodzinne
 • zajęcia sportowe – gimnastyka
 • sportowe nordic-walking
 • warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania,
 • zajęcia prozdrowotne,
 • konsultacje z zakresu podtrzymywania aktywności i sprawności w tym zawodowej,

Gratulujemy inicjatywy i cieszymy się, że seniorzy z Gawrych Rudy, Płociczna – Tartak i Płociczna – Osiedle będą mieli możliwość spotkania się i aktywnego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nowy most na Czarnej Hańczy w Potaszni

2 lutego 2022 r. w Potaszni odbyło się uroczyste otwarcie nowego mostu na rzece Czarna Hańcza oraz odcinków dróg dojazdowych do tego obiektu. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi m. in. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Witold Kowalewski Starosta Suwalski wraz z Zarządem i Radnymi Powiatu Suwalskiego, Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, przewodniczący Rady Gminy Suwałki Marek Jeromin wraz radnymi, wójtowie gmin powiatu suwalskiego i miejscowa społeczność.

Most i droga dojazdowa są inwestycjami powiatu, dofinansowanymi ze środków unijnych i rządowych, niemniej Gmina Suwałki ma w nich swój znaczny udział. Gminny wkład w budowę mostu to 804 tysiące złotych.

To kolejny w ostatnich latach przykład inwestycyjnej współpracy gminy z powiatem. Jak podkreśla Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, samorządowi zależy, aby mieszkańcy korzystali z jak najlepszych i najbezpieczniejszych dróg, bez względu na to, kto jest ich zarządcą. Stąd zaangażowanie w projekty Powiatu.

Nowo powstały, jednoprzęsłowy most na Czarnej Hańczy o nośności 50 ton, liczy 9 metrów szerokości, czyli o 2 m więcej niż poprzednia konstrukcja oraz mierzy 24 metry długości – o 12 m więcej, a koszt jego budowy to ponad 3,3 mln złotych, z czego 2,9 mln złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewiń do góry
Skip to content