Rolnictwo

Gmina Suwałki jest gminą wiejską. Dominującą rolę w gospodarce gminy stanowi rolnictwo, które ze względu na charakterystyczny krajobraz Suwalszczyzny z powodzeniem rozwija się na równinach.

Rolnicy indywidualni gospodarują na ok 84% użytków rolnych. Charakterystyczną cechą rolnictwa w Gminie Suwałki jest różnorodność produkcji, przy dominacji bydła mlecznego i mięsnego oraz trzody chlewnej.

 Ponadto czyste powietrze gwarantuje, że żywność tu wyprodukowana jest wysokiej jakości.

Przewiń do góry
Skip to content