Charakterystyka

Gmina Suwałki położona jest w północnej części województwa podlaskiego i jest gminą pierścieniową, gdyż otacza miasto Suwałki. Gmina Suwałki jest największą gminą powiatu suwalskiego i graniczy z 6 gminami tego powiatu: Szypliszki, Jeleniewo, Raczki, Bakałarzewo, Przerośl, Filipów oraz z gminą Nowinka (powiat augustowski) i gminą Krasnopol (powiat sejneński). Ludność gminy wynosi 7728 osób (według stanu na 22.06.2023r.), a jej obszar zajmuje prawie 265 km2. W skład gminy wchodzą 54 miejscowości, które tworzą 49 sołectw.Walorami Gminy Suwałki są przede wszystkim jej zasoby naturalne – tereny sprzyjające rozwojowi turystyki: lasy w tym Puszcza Augustowska, liczne jeziora, zróżnicowany polodowcowy krajobraz oraz cenne zasoby przyrodnicze skupione na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Perłą przyrodniczą gminy są Wigry – jedno z największych i najgłębszych jezior w Polsce, cenne hydrobiologicznie i posiadające nieprzeciętną linię brzegową. Oś rzeczną regionu wyznacza rzeka Czarna Hańcza, która jest znanym i cenionym szlakiem kajakowym. Turyści odwiedzający malownicze tereny gminy Suwałki mają do swojej dyspozycji liczne kąpieliska, rozwiniętą, zróżnicowaną bazę noclegową, szeroką ofertę kuchni regionalnej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i stale rozwijającą się sieć szlaków turystycznych, w tym Szlak Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo. Aktywne formy wypoczynku to najlepszy sposób na zwiedzanie gminy Suwałki.

Gmina Suwałki jest gminą wiejską, dlatego też dominującą rolę w gospodarce gminy stanowi rolnictwo. W działalności gospodarczej w terenie gminie na uwagę silną gałęzią jest przemysł wydobywczy i przedsiębiorstwa z branży odnawialnych źródeł energii. Na terenie gminy Suwałki znajduje się kilka kopalni, które zaopatrują w żwir i piasek miasta w całej Polsce.
Miejsca warte odwiedzenia:

  • Pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach wraz z pamiątką wizyty Ojca świętego Jana Pawła II – apartamentami papieskimi.
  • Drewniany kościół z początku XX w. w miejscowości Żyliny.
  • Wystawa przyrodnicza w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe.
  • Muzeum Wigier w Starym Folwarku.
  • Liczne miejsca pamięci z okresu I i II Wojny Światowej.
  • Ścieżki przyrodnicze i edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego m.in. „Las”, „Suchary”, „Jeziora”.
Przewiń do góry
Skip to content