Historia

Gmina Suwałki została utworzona w 1973 roku., położona jest w północnej części województwa podlaskiego wokół miasta Suwałki. Leży w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Zajmuje obszar prawie 265 km kw., tworzy ją 49 sołectw (52 miejscowości) i jest zamieszkiwana przez 7,0 tys. mieszkańców. Gmina Suwałki graniczy z 6 gminami powiatu suwalskiego oraz Gminą Krasnopol (powiat sejneński) i Gminą Nowinka (powiat augustowski). 

Walorami gminy są przede wszystkim jej zasoby naturalne – tereny sprzyjające rozwojowi turystyki i agroturystyki z wykorzystaniem szczególnie atrakcyjnych miejsc i miejscowości: Starego Folwarku, Płociczna i Gawrych Rudy (przy jeziorze Wigry), Krzywego (przy jeziorze Krzywe), Osowy (przy jeziorach Okmin i Ożewo) oraz niezapomniane zasoby przyrodnicze skupione na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Rys historyczny Suwalszczyzny jest równocześnie odbiciem przeszłości obszarów obecnej Gminy Suwałki. Osadnictwo na tym terenie zaczęło się już w epoce żelaza. Istniały tu osadnicze grupy rodowe. Już od końca II wieku n.e. rozwinęła się kultura plemion bałtyckich: Prusów i Jaćwingów. Okres średniowiecza to panowanie na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny Jaćwingów – osady w Osinkach, Szurpiłach, Szwajcarii. Do czasów kolonizacji, rozpoczętej od początku XVI wieku, był to teren granicznej puszczy. Osadnicy przybywali tu z Mazowsza, Mazur i Litwy. Na przełomie XVII i XVIII wieku rozpoczął się okres kolonizacji i zagospodarowywania tych ziem przez zakony kamedułów wigierskich i sejneńskich dominikanów. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości teren gminy znalazł się w granicach województwa białostockiego, podobnie jak i po drugiej wojnie światowej od 1974 r. należał do województwa suwalskiego a od 1999 r. Gmina Suwałki znajduje się w powiecie suwalskim należącym do województwa podlaskiego.

Przewiń do góry
Skip to content