1. Strategia Rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku

2. Raport otwarcia w kierunku strategii rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku

3. Program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Suwałki

4. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suwałki na lata 2022 – 2025

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki na lata 2022 – 2025

6. Materiał statystyczny pn. “Wskaźniki rozwojowe Gminy Suwałki na tle grupy 10 porównywalnych JST”

Przewiń do góry
Skip to content