Miesiąc: grudzień 2023

Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030.

Sprawozdania z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk

Gmina Suwałki znalazła się wśród liderów tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Nasz samorząd zajął II miejsce w kategorii gmin wiejskich i zdobył tytuł lidera powiatu suwalskiego. Wyróżnienie za zajętą pozycję odebrał 7 grudnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy.

Ranking to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego celem jest wyłonienie i promocja gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Miejsce w rankingu określane jest na podstawie kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych. Wskaźniki są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Przedsięwzięciu patronuje Wojewoda Podlaski.

Gmina Suwałki na podium Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Przewiń do góry
Skip to content