Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Zadanie pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

W dniu 3 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Na zajęcia uczęszcza 101 uczniów nw. szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi;
  • Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak;
  • Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie;
  • Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku.

Zajęcia odbywają się razy w tygodniu po 60 minut na terenie poszczególnych szkół w okresie: 01 marca – 15 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Uczestnicy zajęć wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia  prowadzone są formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Całkowita wartość zadania: 44 000 zł

Dofinansowanie: 22 000 zł

Przewiń do góry
Skip to content