W lipcu 2021 roku Gmina Suwałki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Więcej o programie “Czyste powietrze” pod linkiem.


Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.
W ramach ww. porozumienia w Urzędzie Gminy Suwałki powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, który służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:
• osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Suwałki, pokój 113 (I piętro),
• telefonicznie – 87 565 93 87 w godzinach pracy punktu
• e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Punkt informacyjny działa:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Środa: 7.30-15.30

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny.

Przewiń do góry
Skip to content