Miesiąc: lipiec 2023

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 czerwca 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101999B Przez wieś Kropiwne Nowe, gmina Suwałki”

Obwieszczenie BUM.6220.13.2023.SR z dnia: 05 lipca 2023 roku

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 czerwca 2023 roku i uzupełnienie wniosku z dnia 29 czerwca 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie mostu w msc. Kropiwne Stare, gm. Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dn. 04.07.2023 (rozmiar 38 KB)

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 04 lipca 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji piasku ze żwirem „Bród Nowy XIII” na działce o nr geod. 206 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.7.2023.SR z dnia: 04 lipca 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji złoża piasku ze żwirem „Bród Nowy XIV” na działkach o nr geod. 194 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.9.2023.SR z dnia: 05 lipca 2023 roku

W sobotę 1 lipca 2023 r. na plaży przy pomostach Gminy Suwałki w Gawrych Rudzie odbył się drugi piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,GAWRYSZKI”. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że już 15 lipca 2023 (sobota) odbędzie trzeci piknik ekologiczny, tym razem w Starym Folwarku (plac gminny).
Serdecznie Zapraszamy!

Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Gawrych Rudzie

Źródło: Urząd Gminy Suwałki

Eko Piknik w Gawrych Rudzie

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 czerwca 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. Korkliny, na terenie działki nr ew. 277 w m. Korkliny o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

Obwieszczenie BUM.6220.11.2023.SR z dnia: 30 czerwca 2023 roku

Przewiń do góry
Skip to content