Miesiąc: marzec 2023

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej rozpoczęły marsz ku wiośnie z kukłą Marzanny na czele. Przed symbolicznym pożegnaniem zimy, zawitały dzisiaj do Urzędu Gminy Suwałki.

Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Wiosna zawitała do urzędu

Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj dłużej – już dziś zgłoś się do nas!

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?
Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.
Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.
Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?
W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach. Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.
Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727
W Oddziale Podlaskim PFRON pod numerem 85 733 87 11
e-mail: EBaszko@pfron.org.pl

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974
Materiał prasowy PFRON

Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym

W dniu 13 marca 2023 r. Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”. Operacja będzie dofinansowana w kwocie: 90 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zadanie w całości zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. W wyniku realizacji operacji powstała wielofunkcyjna, ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna składającą się z dwóch pomostów całorocznych o konstrukcji metalowo-drewnianej w kształcie zbliżonym do litery ,,L” o długości całkowitej 28 m (22 m – ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegowej + 6 m ciąg spacerowy równoległy do linii brzegowej) i szerokości 2,4 m każdy. Na każdym z dwóch pomostów znajduje się ścieżka edukacyjna ,,Tropy zwierząt”. Pierwsza ścieżka to wykonane w deskach pomostu ślady ptaków wodnych żyjących nad wodami jeziora Wigry tj. czapla siwa, łabędź, kaczka krzyżówka. Natomiast druga ścieżka utworzona na drugim z pomostów zawiera ślady zwierząt żyjących w Wigierskim Parku Narodowym tj. wilk, bóbr, wydra.
Główny cel operacji to: budowa dwóch całorocznych pomostów pływających na jez. Wigry, obręb Magdalenowo i Wigry w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom obszaru LSR infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”

W dniu 10 marca 2023 roku sołtysi z Gminy Suwałki wzięli udział w powiatowych obchodach z okazji Dnia Sołtysa w Centrum Bankietowym Astoria w Suwałkach. Poseł Jarosław Zieliński, starosta Witold Kowalewski oraz wójtowie wszystkich gmin powiatu suwalskiego zaprosili sołtysów na wspólne spotkanie. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia zasłużonych sołtysów, podziękowań, wręczenia odznaczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz okolicznościowych grawertonów. Uroczystość uświetnił koncert Kapeli Ludowej Przeroślaki.

Dzień Sołtysa

Przewiń do góry
Skip to content