Autor: Robert Ignatowicz

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowościach: Stary Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Cimochowizna, Tartak, Wigry, Piertanie, Burdeniszki, Magdalenowo, Czerwony Folwark w dniach od 15.05.2024r. do 27.05.2024r. w godzinach 15.00.-20.00 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 15 maja 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowościach: Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone Kamedulskie, Zielone Drugie, Niemcowizna, Dubowo Drugie, Poddubówek w dniach od 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r. w godzinach 7.00-15.00 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 10 maja 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Spotkanie autorskie z Katarzyną Kuśmierczyk autorką książek (Suknia z wilgotnej mgły), (Mrok pod powiekami), (Ta, która wie…).

Poniedziałek13 maja 2024 r.w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki o godzinie17.00 Krzywe 91, 16-402 Suwałki.

Katarzyna Kuśmierczyk– jest rodowitą wrocławianką, obecnie mieszkającą na Suwalszczyźnie, której uroki przedstawia w swoich książkach.

Jej wielką pasją jest zielarstwo; medycyna, magia i wierzenia ludowe, które stanowią też główną tematykę jej książek, łączoną z wątkami kryminalnymi i lżejszą wersją dreszczowca.

Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza na:

Informujemy, że w dniu 08.05.2024 r. (środa) w związku z przebudową drogi w miejscowości Gawrych Ruda może wystąpić przerwa w dostawie wody w godz. 08.00-15.00.

Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu robót budowlanych i ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja – Przerwa w dostawie wody w m. Gawrych Ruda.

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowościach: Osowa, Czarnakowizna, Potasznia w dniach od 07.05.2024r. do 10.05.2024r. w godzinach 7.00-15.00 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.   

                                                                        Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 07 maja 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Czarnakowizna, Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 7 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.(włącznie), Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

OBWIESZCZENIE BIP II (format pliku: doc, rozmiar pliku: 38KB)

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

(podając jak najwięcej szczegółów dotyczących lokalizacji)
 
· awarie oświetlenia ulicznego;
 
· nieprawidłowe lub brak oznakowania ulicznego;
 
· ubytki w nawierzchni jezdni;
 
· inne nieprawidłowości w pasie drogowym.
 
Urząd Gminy Suwałki – Referat ds. Usług Komunalnych; e-mail:
 
tel. 87 565 93 52
 
Uwaga: adres e-mail służy wyłącznie do przyjęcia zgłoszenia, na żadne
pytania, odpowiedzi nie będą udzielane.

ZGŁOŚ NAM NIEZWŁOCZNIE JEŻELI ZAUWAŻYSZ  NA DROGACH GMINNYCH

Przewiń do góry
Skip to content