Nabór wniosków o udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych

Szanowni mieszkańcy !

Wójt Gminy Suwałki po raz kolejny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Wnioski można składać od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r.

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45,  16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub przez ePUAP.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków (kliknij…)

Wójt Gminy Suwałki

Zachęcam do przyłączenia się!

Nabór wniosków o udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych
Przewiń do góry
Skip to content