Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.

Suwałki, dnia 25.03.2022 roku

BUM.621.1.2022.SR

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki   nr XXXIX/403/22 z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.

Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, w szczególności:

  • Kosztów trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym;
  • Kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
  • Kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej z nowym źródłem ciepła;
  • Kosztów związanych z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych z instalacją nowego źródła ciepła);
  • Kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć:

  1. kocioł opalany paliwami stałymi – kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
  2. kocioł olejowy lub gazowy – kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia częściowego 0,3 Pn i średniej temperatury wody 50℃) spełniający warunki z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.);
  3. kocioł elektryczny;

Wnioskodawca nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w wysokości 150 000,00 zł.

Wnioski w wersji papierowej można składać od  04 kwietnia do 15 kwietnia 2022 r.  w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45,  16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w AKTUALNOŚCIACH, w zakładce  „SPRAWY URZĘDOWE” (Dotacja na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

Dodatkowe informacje na temat dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 565 93 52.

UWAGA: Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.
Przewiń do góry
Skip to content