Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin PPGR

W związku z ogłoszonym naborem do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Suwałki zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.
Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego (3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa lub 1 500 PLN za zakup tabletu) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępem do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
• dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje w gminie Suwałki w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
• dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
• dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę. Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pok. 115 w godz. 7.30 – 14.30.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 87 565-93-43.
Wypełnione dokumenty można również złożyć w sekretariatach szkół podstawowych gminy Suwałki: w Nowej Wsi, Płocicznie – Tartak, Przebrodzie i Starym Folwarku.
Termin składania dokumentacji: do 2 listopada 2021 r. – termin ostateczny.

UWAGA: Aby złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Suwałki, uczeń którego dotyczy grant musi być mieszkańcem gminy wiejskiej Suwałki, czyli nie może to być mieszkaniec miasta Suwałki ani innej gminy.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania – wzory dokumentów do wypełnienia:

  1. Wzór oświadczenia dla rodzica ucznia niepełnoletniego.
  2. Wzór oświadczenia dla ucznia pełnoletniego.
  3. Zgoda RODO dla ucznia niepełnoletniego.
  4. Zgoda RODO dla ucznia pełnoletniego.
  5. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy.
Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin PPGR
Przewiń do góry
Skip to content