Punkty wydawania tabletek jodku potasu.

KOMUNIKAT O CHARAKTERZE WYŁĄCZNIE INFORMACYJNYM – PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU

Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Suwałki realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Na terenie Gminy Suwałki tabletki zostały już rozlokowane w punktach dystrybucyjnych, z których będą wydawane w przypadku zajścia takiej konieczności. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wydawanie preparatu w punkcie nastąpi wyłącznie w momencie wystąpienia zagrożenia po podjęciu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.

W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Suwałki o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy, tabelą dawkowania oraz ulotką informacyjną dla pacjenta.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu.
Przewiń do góry
Skip to content