Ekologia – znam, stosuję i popieram!

17 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski i Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisali umowę na dofinansowanie projektu Gminy Suwałki pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”.
W ramach działań projektowych jeszcze w 2023 r. zostaną zorganizowane:
1) warsztaty ekologiczne dla uczniów szkoły podstawowej w: Przebrodzie, Starym Folwarku, Płocicznie-Tartak i Nowej Wsi;
2) gminny konkurs plastyczny dla uczestników warsztatów ekologicznych;
3) pikniki ekologiczne w 8 miejscowościach na terenie gminy Suwałki, tj. Żyliny, Mała Huta, Krzywe, Sobolewo, Stary Folwark, Nowa Wieś, Gawrych Ruda, Osinki;
4) kampania promocyjna z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wśród mieszkańców Gminy Suwałki, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Całkowita wartość projektu: 133 280,00 zł
Wartość dofinasowania: 126 616,00 zł


Projekt pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!” z obszaru tematycznego: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.


Ekologia – znam, stosuję i popieram!
Przewiń do góry
Skip to content