Nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr XLII/436/22 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.

Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości:

 1. 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, na wymianę starego źródła ciepła na:

– kocioł opalany paliwami stałymi;

– kocioł olejowy lub gazowy;

– kocioł elektryczny;

–  pompę ciepła odbierającą ciepło z powietrza;

 • 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł brutto na realizację:

– pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu;

– pompy ciepła odbierającej ciepło z wody.

            Dotację będzie można wykorzystać w szczególności na koszty:

 1. trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym;
 2. zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
 3. zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej z nowym źródłem ciepła;
 4. związane z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych z instalacją nowego źródła ciepła);
 5. modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć:

 1. kocioł opalany paliwami stałymi – kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
 2. kocioł olejowy lub gazowy – kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia częściowego 0,3 Pn i średniej temperatury wody 50℃) spełniający warunki z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.);
 3. kocioł elektryczny;
 4. pompę ciepła powietrzną – pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+;
 5. pompę ciepła odbierającą ciepło z gruntu lub wody – pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW posiadające następujące wartości wskaźników COP:

– pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35;COP≥3,1;

– pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy BOW35:COP≥4,3;

– pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35:COP≥5,1;

– pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda w punkcie pracy E4W35:COP≥4,3;

Wnioskodawca nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel  w uchwale budżetowej w wysokości 200 000,00 zł.

Wnioski w wersji papierowej można składać od  20 lutego do 03 marca 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45, 16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w AKTUALNOŚCIACH i w zakładce  „SPRAWY URZĘDOWE” (Dotacja na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

Dodatkowe informacje na temat dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 565 93 76, 87 565 93 52 oraz w pokoju nr 136 lub 141A.

UWAGA: Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych
Przewiń do góry
Skip to content