Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego

Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Komu przysługuje możliwość zakupu węgla ?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstwa domowego określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, które:
a)    otrzymało dodatek węglowy lub
b)    czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub
c)    spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego, ale członkowie gospodarstwa domowego nie złożyli wniosku.

Limity zakupu węgla:
Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 
Jak złożyć wniosek:
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Suwałki lub ze strony internetowej Urzędu w załączniku pod tym wpisem.
Wnioski będzie można składać:
a)    osobiście;
b)    przez internet.
 Osobiście wraz z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 – Biuro Obsługi Interesanta.                                                                                                                            
Aby przesłać wniosek online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /gminasuwalki/SkrytkaESP

Wnioski wysłane pocztą elektroniczą e-mail nie będa rozpatrywane.
 
Instrukcja zakupu węgla:
1.    Należy wypełnić właściwy wniosek. W zależności  od wybranego sposobu składania wniosek należy złożyć lub przesłać do Urzędu Gminy Suwałki.

2.    Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie wystawiona faktura.

3.    Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wskazaną w fakturze wysokość opłaty za paliwo stałe:
a)    przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Suwałki – 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152


b)    kartą płatniczą/gotówką w kasie Urzędu Gminy ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

4.    Po uregulowaniu opłaty i przedstawieniu dowodu wpłaty zostanie wydane zlecenie na odbiór paliwa stałego.

5.    Wraz z otrzymanym potwierdzeniem wpłaty będzie trzeba udać się na skład węgla, gdzie zostanie wydane paliwo stałe. Jeżeli zostanie podpisana umowa będzie to firma Transbud Suwałki, ul. Północna 27.

6.    Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we własnym zakresie lub zamawiając taką usługę w ww. firmie wg ich cennika.

Uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Formularz zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Suwałki w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Przewiń do góry
Skip to content