Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących statutu sołectw.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH DOT. PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW

Wójt Gminy Suwałki ogłasza konsultacje z mieszkańcami Gminy Suwałki dotyczące projektów Statutów Sołectw Gminy Suwałki.

CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki jest zebranie opinii i uwag odnośnie projektu Statutów Sołectw: Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Burdeniszki, Cimochowizna, Czarnakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo Pierwsze, Dubowo Drugie, Gawrych Ruda, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Krzywe, Kuków-Folwark, Kuków, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno-Tartak, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Żyliny.

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone będą w dniach: od 18 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r.

FORMA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

Konsultacje będą polegały na wypełnieniu karty konsultacyjnej stanowiącej  załącznik nr 50 do Zarządzenia nr 456/2022 Wójta Gminy Suwałki z dnia 16.11.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Suwałki w formie pisemnej na karcie.

Każdy mieszkaniec Gminy Suwałki może wyrazić swoją opinię w sprawie statutu Sołectwa  lub uwagi przy pomocy karty konsultacyjnej tylko jeden raz.

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje mają zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Sołectw Gminy Suwałki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYGOTOWANIE KONSULTACJI

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zespół Konsultacyjny, powołany przez Wójta Gminy Suwałki.

Wzór karty konsultacyjnej wraz z projektami statutów poszczególnych sołectw dostępne będą:

– na stronie internetowej: https://gmina.suwalki.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki,

– w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,

– u sołtysów z terenu Gminy Suwałki.

Wypełnione karty konsultacyjne w postaci papierowej mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Suwałki za pośrednictwem operatora pocztowego, sołtysa lub osobiście na adres: 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45.

Przewiń do góry
Skip to content