Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r.
Konsultacje odbywają się w terminie od 3 do 10 listopada 2022r.
Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do
10 listopada 2022 r. na adres: m.bienio@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY SUWAŁKI www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr 116 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Zastępca Wójta Gminy Suwałki
Krzysztof Andrzej Gwaj

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Przewiń do góry
Skip to content