Określenie przerw w pracy oddziałów przedszkolnych.

Zarządzenie Nr 446/22 Wójta Gminy Suwałki z dnia 25 października 2022 roku w sprawie określenia przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz § 12 ust.1 i § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 502, z 2022 r. poz. 566 i poz. 644) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki w roku szkolnym 2022/2023 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.    

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, prowadzonych przez Gminę Suwałki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Załącznik

                                                                                                 do Zarządzenia nr 446/22

                                                                                                 Wójta Gminy Suwałki

                                                                                                 z dnia 25 października 2022 r.

Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki w roku szkolnym 2022/2023.

Lp.Placówka wychowania przedszkolnego  Terminy przerw
    1.  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich                w Płocicznie-Tartak.  31 października 2022 r.   od 23 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.   02 maja 2023 r.   09 czerwca 2023 r.   od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  
  2.  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.                                                           2 Pułku Ułanów Grochowskich                w Przebrodzie.     23 i 27 grudnia 2022 r.   07 stycznia 2023 r.   02, 04 i 05 maja 2023 r.   od 03 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.  
    3.  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.  31 października 2022 r.   od 23 do 31 grudnia 2022 r.   02 maja 2023 r.   04 i 05 maja 2023 r.   09 czerwca 2023 r.   od 03 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.
    4.  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.  od 03 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.
Określenie przerw w pracy oddziałów przedszkolnych.
Przewiń do góry
Skip to content