W dniu 8 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki”.

W ramach projektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie zostanie zamontowana nowoczesna pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW. Ponadto zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Energia elektryczna wytworzona przez panele będzie zużywana na potrzeby bieżące świetlicy oraz funkcjonowanie zamontowanej pompy ciepła. Powyższe działania wykorzystujące odnawialne źródła energii  przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Z efektów realizacji zadania korzystać będzie przede wszystkim  lokalna społeczność i organizacje, w tym uczestnicy zajęć tematycznych chętnie korzystający z zasobów lokalowych i wyposażenia świetlicy.

Całkowita wartość projektu:  50 000,00 zł

Dofinansowanie: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 25 000,00 zł

Zadanie ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

24 października 2022 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na  montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW wraz ze stacją uzdatniania wody oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie.

Dotychczasowe ogrzewanie awaryjnym i wyeksploatowanym piecem olejowym zostało zastąpione nowoczesnym i ekologicznym ogrzewaniem przy użyciu pompy ciepła.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.  ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Całkowita wartość zadania: 75 442,00 zł

Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 50 442,00 zł

Dofinansowanie na „Modernizację źródeł ciepła w świetlicy w Sobolewie”

Przewiń do góry
Skip to content