Ankieta badawcza – Gmina Suwałki za 10 lat, mój pomysł na Gminę

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety online „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” dotyczącej miejsca, w którym żyjemy,   potrzeb i pomysłów na rozwój Gminy Suwałki. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudować korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy niezwykle ważne są opinie mieszkańców.

W tym celu zespół doradczy Związku Miast Polskich zamierza przeprowadzić badanie ankietowe, które posłuży do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji działań strategii ponadlokalnej.  Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji  o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb społeczności, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZZ6ZEIjqLw5Kt4pksUOhnYJURFJERUlaS1FaVFJZWFZZODlJM1NVUkVPRy4u


Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Wersja papierowa ankiety została zamieszczona przy urnach w następujących miejscach:

  • Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Interesanta)
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowej Wsi
  • Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak
  • Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
  • Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki


    Wypełnioną ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 7 października 2022 r.
    Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!
Przewiń do góry
Skip to content