Przekazano sprzęt komputery dzieciom z rodzin PPGR

10 sierpnia w Urzędzie Gminy Suwałki dzieci i wnuki byłych pracowników PGR z terenu gminy odebrały sprzęt komputerowy. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli Adam Andruszkiewicz – wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Urządzenia, czyli 77 laptopów, 2 tablety i 8 jednostek centralnych wraz z ubezpieczeniem, kosztowały 216.559.58 złotych.

Pieniądze na zakup sprzętu pochodziły z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizowanego przez Gminę Suwałki projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Warto podkreślić fakt, iż pandemia COVID-19 pokazała jak jest to ważna i potrzebna pomoc. Podczas zdalnego nauczania w niejednym domu uczniom brakowało urządzeń. Nie wszystkie dzieci miały komputery, a bez tego taka forma nauki była niemożliwa.

Przekazano sprzęt komputery dzieciom z rodzin PPGR
Przewiń do góry
Skip to content