„Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Wójt Gminy Suwałki 21 marca 2022 roku zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającemu w imieniu Skarbu Państwa na realizację projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach realizacji projektu uprawnieni mieszkańcy gminy Suwałki, tj. dzieci i wnuki pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy poprawnie przeszli weryfikację otrzymają na własność sprzęt komputerowy zgodnie z wcześniejszą deklaracją. W ramach projektu wsparcie otrzyma 87 dzieci z terenu gminy.

Wartość projektu: 216.936,00 zł, poziom dofinansowania 100%.

„Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Przewiń do góry
Skip to content