OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Poszukiwanie nowego porządku osobistego w sferze wartości i drogowskazów życiowych”…………………………

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Poszukiwanie nowego porządku osobistego w sferze wartości i drogowskazów życiowych”…………………………
Przewiń do góry
Skip to content