Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 nr VII/2022 z dnia 20.06.2022 r.

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiło w dniu 20.06.2022 r. nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” obejmujące następujące przedsięwzięcie:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc

pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o *opublikowanie na stronie internetowej

Treść pełnego ogłoszenia wraz z załącznikami i dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej: www.lgr-pojezierze.euoraz w Biurze Stowarzyszenia w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 nr VII/2022 z dnia 20.06.2022 r.
Przewiń do góry
Skip to content