Składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

– w formie elektronicznej, czyli przez internet (profil zaufany, platforma epuap) na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.


– w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki. Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych tutaj.

Składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)
Przewiń do góry
Skip to content