ranking gmin

Wysokie miejsce Gminy w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Miło nam poinformować, że Gmina Suwałki zdobyła podium w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Wśród gmin wiejskich Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki uplasowała się na III miejscu, natomiast wśród wszystkich 115 gmin w województwie zajęła również wysokie, bo VII miejsce.

Ranking Gmin to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny, patronatem wydarzenie objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu zróżnicowanych, syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie m.in. zadłużenia gminy, wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych, wydatków majątkowych, ilości podmiotów gospodarczych itd. Tym samym z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że znajdując się w czołówce rankingu Gmina Suwałki jest postrzegana jako samorząd, który efektywnie realizuje swoje zadania własne i wykorzystuje swój potencjał rozwojowy. 11 stycznia Wójt Gminy Suwałki uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wydarzenie i odebrał dyplom i pamiątkową statuetkę.

Informacja na stronie internetowej organizatora: FRDL Białystok – link

Przewiń do góry
Skip to content