Ogłoszenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 48 b ust. 1  stawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), w związku z  uchwałą   nr  XXXVII/380/21 Rady Gminy Suwałki  z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie kontynuacji realizacji w latach 2022-2025 ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”

Wójt Gminy Suwałki ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2022 r. w sprawie kontynuacji realizacji w latach 2022-2025 ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”


Ogłoszenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r.
Przewiń do góry
Skip to content