Życzenia świąteczne Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Suwałki,

mijający rok naszego życia i naszego wspólnotowego losu skłania do refleksji nad tym, co za nami i rodzi pytania o przyszłość. Nie był to łatwy rok – utrzymująca się epidemia koronawirusa, zagrożenie bezpieczeństwa polskiej granicy, problemy zdrowotne i ekonomiczne, które dotykają wielu z nas lub naszych najbliższych – to tylko niektóre znaki ostatniego czasu.

Ale mamy też wiele powodów do satysfakcji i radości. Jeżeli nie spotkało nas jakieś osobiste czy rodzinne nieszczęście, na pewno zauważymy, że w wielu aspektach życie naszego pokolenia zmienia się na lepsze. Coraz powszechniej możemy korzystać z dorobku i dóbr cywilizacji, także tutaj na naszym terenie, w północno – wschodniej Polsce, w Gminie Suwałki i Powiecie Suwalskim. Dzieje się tak w znacznej mierze dzięki wysiłkom Wójta, Rady Gminy Suwałki i samorządu Powiatu Suwalskiego, osób prowadzących działalność gospodarczą i mieszkańców Gminy oraz dzięki polityce zrównoważonego rozwoju realizowanej konsekwentnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Duże znaczenie ma współpraca rządowo – samorządowo – parlamentarna, dzięki której możemy więcej uczynić dla dobra publicznego. Za chwilę będziemy świadkami wielkich efektów inwestycyjnych w ramach rządowego programu #PolskiŁad. Pierwsze środki finansowe, w niespotykanej dotąd wysokości, zostały już przekazane Gminie Suwałki, powiatowi suwalskiemu i całemu województwu podlaskiemu.

W październiku 2021 roku minęło 18 lat sprawowania przeze mnie mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę podziękować wszystkim, z kim dane mi było w tym czasie współpracować na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie, na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, a jednocześnie prosić o dalszą wspólną aktywność, bo bój o Polskę i jej przyszłość nadal trwa. Przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia.

Chcemy przeżyć Święta Bożego Narodzenia jak najgłębiej i jak najpiękniej. Z głębi serca życzę, aby ten święty czas, gdy Bóg porzuca szczęście swoje i przychodzi, żeby nas zbawić, umocnił naszą wiarę, dodał nam otuchy i zaowocował nową nadzieją, abyśmy mogli pokonać wszelkie życiowe trudności. Niech nadchodzące dni przyniosą wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo, dobrobyt, wzajemną życzliwość i szacunek oraz miłość i szczęście. I niech pomyślnie ułożą się wszystkie polskie sprawy, o co zwracamy się do Nowonarodzonego:


„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą”.

Niech Bóg ma Polskę, Gminę Suwałki, Powiat Suwalski, nasze rodziny i nas wszystkich
w swojej opiece.

Boże Narodzenie 2021 roku

Ze świątecznymi i noworocznymi pozdrowieniami

Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Życzenia świąteczne Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego
Przewiń do góry
Skip to content