Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku

W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych i zwiększeniem kosztów ich odbioru, od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy w Suwałkach z dnia 30 listopada 2021 r. Nr XXXV/360/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4909, poz. 5121)).

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

  1. 23,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku gdy mieszkańcy tej nieruchomości nie kompostują bioodpadów w kompostowniku;
  2. 20,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku gdy mieszkańcy tej nieruchomości kompostują bioodpady w kompostowniku;
  3. 191 zł rocznie za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i  dodatkowo popiół.

W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

Odpady od Mieszkańców naszej Gminy w 2022 roku odbierać będzie PGK Sp. z o.o.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku
Przewiń do góry
Skip to content