Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

OSP Powiatu Suwalskiego

15 grudnia 2021 roku odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Tym samym podczas obrad zatwierdzone zostały sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej za minioną kadencję, uchwalone zostały nowe programów działania oraz wybrano nowe władze oddziału na kolejną, 5-letnią kadencję.

W skład nowo wybranego Prezydium weszli:

Prezes – Tadeusz Chołko,

Wiceprezes – Zbigniew Mackiewicz,

Wiceprezes – Tomasz Naruszewicz,

Sekretarz – Andrzej Czuper,

Skarbnik – Witold Kowalewski.

Samorząd Gminy Suwałki składa gratulacje nowemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Wszystkim druhom ochotnikom natomiast składamy wyrazy uznania i podziękowanie za zaangażowanie w służbie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony ich mienia oraz życzymy zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
Przewiń do góry
Skip to content